Regionerne overtager ansøgninger vedr. forskningsprojekter

29-06-2020

1. juli 2020 overtager regionsrådene ansvaret for at vurdere ansøgninger vedrørende tilladelse til at få videregivet patientjournaloplysninger til forskningsprojekter.

Forskere, som ønsker patientjournaloplysninger til brug for konkrete forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig interesse, skal fremover søge om tilladelse hos regionsrådene. Hidtil har Styrelsen for Patientsikkerhed stået for vurderingen af disse ansøgninger. Det vil også være regionsrådene, som skal give tilladelse ved tillægsansøgninger – også selvom Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere har godkendt projektet.

Hvis du allerede har søgt

"Vi færdigbehandler de ansøgninger, som vi har modtaget før den 1. juli 2020, men fremover bliver opgaven lagt over til regionsrådene. Hvis man vil søge, skal man altså sende sin ansøgning til den region, man er tilknyttet. Man skal også sende sin ansøgning til regionsrådene, hvis man ønsker at udvide et projekt, vi tidligere har godkendt, fx hvis man ønsker at ændre tidsperioden, patientantallet, ønsker flere oplysninger m.m.", siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Helle Borg Larsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed færdigbehandler fremover alene de ansøgninger, som vi har modtaget til og med den 30. juni 2020. Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt op til 8 uger, men kan variere afhængig af antallet af sager og deres kompleksitet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til en afgørelse, som vi har udarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på mail: stps@stps.dk

Læs mere om ansøgning om patientjournaloplysninger til forskning