Nyt inspirationskatalog om besøg på plejecentre

02-06-2020

Besøgspavilloner, to meters afstand og sprit er en del af pårørendes udendørsbesøg på plejecentre for at undgå smitte med COVID-19. Styrelsen for Patientsikkerhed har netop udarbejdet et inspirationskatalog til plejecentrene med konkrete eksempler på, hvordan beboerne trygt kan få besøg med sundhedsfaglige forholdsregler.

Beboere på plejecentre har de seneste måneder undværet besøg fra deres pårørende for at undgå smitte med COVID-19. Besøg på udendørsarealer er dog muligt med en række forholdsregler. Nyt inspirationskatalog til udendørsbesøg på plejecentre skal være med til at dele de gode eksempler på tværs af landet, så beboerne kan få glæde af at se deres pårørende på en tryg måde.

"Jeg er glad for, at de ældre på vores plejecentre kan få besøg af deres pårørende. Det betyder utrolig meget for livskvaliteten at kunne mødes fysisk med de mennesker, man holder af. Men vi skal fortsat være forsigtige og tage en række forholdsregler, så besøgene foregår trygt og sundhedsfagligt forsvarligt," siger Anette Lykke Petri, der er konstitueret direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Konkrete eksempler fra landets plejecentre

Inspirationskataloget er blevet til i samarbejde med Kommunernes Landsforening, kommuner og plejecentre i hele landet. I kataloget er der konkrete eksempler fra forskellige plejecentre med billeder af bl.a. indretning af pavilloner og udestuer, som alle tager hensyn til retningslinjerne for forebyggelse og begrænsning af smitte med COVID-19.

"Kommunernes Landsforening, de enkelte kommuner, der har bidraget, og ikke mindst de lokale plejecentre skal have stor tak for de mange, kreative eksempler og det gode samarbejde, vi har haft undervejs", siger Anette Lykke Petri og fortsætter:

"Vi håber, at vi med inspirationskataloget kan bidrage til, at landets plejecentre inspireres af hinandens eksempler, så plejehjemsbeboerne kan få glæde af sommerens udendørsbesøg – med hensyn til hinanden."

Læs mere om inspirationskataloget til besøg på udendørsarealer på plejecentre