Ny informationsindsats skal hjælpe med at forebygge hyponatriæmi ved behandling med intravenøse væsker

25-06-2020

Behandling med intravenøse væsker kan udgøre en særlig risiko for udvikling af hyponatriæmi. Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen har derfor udarbejdet forebyggende informationsmateriale til sundhedspersoner på landets akutmodtagelser.

Mange patienter modtager behandling med intravenøse væsker på de danske sygehuse. I de fleste tilfælde giver behandlingen med intravenøse væsker ikke bivirkninger. Det er dog vigtigt for behandlingen af patienten, at sundhedspersoner på landets sygehuse kender til risikoen for udvikling af hyponatriæmi ved behandling med intravenøse væsker, da behandlingen kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen udarbejdet informationsmateriale i form af en lommefolder og et informationsark.

"Lægemiddelstyrelsen har løbende modtaget bivirkningsindberetninger, hvor behandling med intravenøse væsker har forårsaget svære symptomer på hyponatriæmi som for eksempel bevidsthedspåvirkning og kramper. Det er derfor vigtigt, at intravenøse væsker bliver ordineret og monitoreret med samme omhu som al anden medicin," siger Pierre Quartarolo, enhedschef fra Lægemiddelstyrelsen.

Informationsmaterialet henvender sig primært til læger på landets akut- og børnemodtagelser

Informationsmaterialet består af en lommefolder og et informationsark. Materialet er målrettet og sendt til landets akut- og børnemodtagelser. Lommefolderen indeholder vejledning om, hvordan hospitalserhvervet hyponatriæmi kan forebygges.

"Hyponatriæmi er en bivirkning, som ikke er særlig kendt. Det kan være kompliceret at behandle med i.v. væsker, fordi de kan ændre egenskaber efter indgift," siger Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. "Vi har valgt at udarbejde en lommefolder, der er nem at have med sig i dagligdagen og finde frem i de relevante situationer".

Intravenøs væske bør ordineres som engangsordination

Et af rådene til at forebygge udvikling af hyponatriæmi er, at intravenøse væsker bør ordineres som engangsordination – ikke som en kontinuerlig ordination.

"Intravenøse væsker er medicin, som kan give bivirkninger som alt andet medicin. For at forebygge hyponatriæmi bør intravenøse væsker ikke ordineres som en kontinuerlig ordination. I stedet bør intravenøse væsker ordineres som engangsordination, hvor man tager stilling til maksimal væskemængde og infusionshastighed," forklarer Lena Graversen.

Læs mere om intravenøse væsker og forebyggelse af hyponatriæmi