OBS-meddelelse: Risiko for fejldosering på grund af restordre på Digoxin 250 mikrogram

28-07-2020

Digoxin 250 mikrogram er i restordre. Det kan derfor være nødvendigt at anvende en anden styrke – Digoxin 62,5 mikrogram – i stedet for. Det kan dog medføre øget risiko for fejldosering. Vær derfor ekstra opmærksom på styrke og antal i håndteringen af Digoxin.

Digoxin tilhører gruppen af risikosituationslægemidler, som indgår i en stor del af de utilsigtede hændelser, der opstår på grund af medicinfejl, og som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor udsendt en OBS-meddelelse, som beskriver de patientsikkerhedsmæssige problemer, der opstår ved, at Digoxin 250 mikrogram er i restordre. Af OBS-meddelelsen fremgår det, hvad man som sundhedsperson skal være ekstra opmærksom på.

OBS-meddelelsen henvender sig til personale i den kommunale sundhedssektor, apotekspersonale, sygehuspersonale og praktiserende læger.

Læs OBS-meddelelsen om restordre på Digoxin 250 mikrogram.