Besøgsrestriktioner lempes på blandt andet plejehjem og sygehuse

02-07-2020

Ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet lemper besøgsrestriktionerne på blandt andet plejehjem og sygehuse.

Besøgsrestriktionerne for plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser samt sygehuse og klinikker er blevet ændret i en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Påbuddene udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed 11. juni er derfor ikke længere gældende. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

"Det er glædeligt for de mange på landets sygehuse, plejehjem og lignende, at de nu frit kan få besøg af deres kære, pårørende og bekendte. Borgerne på landes sygehuse, plejehjem mv. er dog fortsat en gruppe af sårbare borgere, som vi skal passe på og beskytte mod mulig smitte. Derfor holder vi hos Styrelsen for Patientsikkerhed et vågent øje med udviklingen i de lokale smittebilleder, så vi kan rådgive og gribe ind i det omfang, det er nødvendigt," siger overlæge og konstitueret direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.