Ændring i bekendtgørelse: Mænd der har sex med mænd kan nu blive bloddonorer

22-01-2020

Reglerne for hvornår man kan donere blod ændres nu fra livslang karantæne til en karantæneperiode på fire måneder for mænd der har sex med mænd.

Et politisk flertal besluttede i 2018, at mænd der har sex med mænd må donere blod, hvis de fire måneder forinden ikke har haft sex med en mand. Indtil nu har karantæneperioden for mænd der har sex med mænd været livslang, hvilket har betydet, at mænd der har sex med andre mænd har været helt udelukket fra at donere blod. Det må mændene nu, hvor karantæneperioden er ændret til fire måneder.

"Vi er glade for, at vi nu har taget et godt skridt mod et bredere og mere mangfoldigt bloddonorkorps i Danmark. Med ændringen fra livslang karantæne til en karantæneperiode på fire måneder giver vi flere mulighed for at blive bloddonorer uden at gå på kompromis med sikkerheden i forhold til i dag," udtaler Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Samtidig vil vi gerne takke de danske bloddonorer, LGBT Danmark og de læger, der har deltaget i arbejdet, for et fint samarbejde i processen," siger Anette Lykke Petri.

Med en fire måneders karantæneperiode vil Danmark være blandt de mest progressive lande i verden i forhold til bloddonation for mænd der har sex med mænd. Danmark sidestilles med lande som Canada og UK, hvor man også har givet mulighed for, at mænd der har sex med mænd kan donere blod efter en karantæneperiode på 3-4 måneder.

De nye regler træder i kræft den 22. januar 2020 med virkning fra den 22. marts 2020.

Læs Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation