Yderligere ti hjemrejsende fra Hubei-provinsen er nu i Danmark

03-02-2020

Fredag kom de første fire personer hjem. I nat kom yderligere ti til Danmark fra Hubei-provinsen. Alle har det godt, og er på vej til bolig i Danmark. To går i hjemmekarantæne.

Udrejsen fra den kinesiske Hubei-provins var arrangeret af det danske Udenrigsministerium, med mellemlandinger først i Frankrig, og senere i Belgien, hvor en af de elleve, der var rejst fra Hubei, blev indlagt på sygehus til undersøgelse. De resterende ti fløj det sidste stykke hjem med det danske Luftvåbens Challenger-fly, der landede i Roskilde Lufthavn i nat lidt over kl. 1.

Alle ti havde det godt ved ankomsten i Danmark, hvor de blev mødt i lufthavnen af sundhedspersonale og sundhedsmyndigheder. Ingen af de ti havde tegn på sygdom, så der var ikke behov for at indlægge nogen på sygehus.

"Vi havde to overlæger ude i lufthavnen, som tog imod de hjemvendte. Vores læger fik oplysninger fra forsvarets læge, og de har snakket grundigt med hver enkelt af de ti, for at få oplysninger om både deres ophold i Kina og deres hjemrejse. På den baggrund har vi foretaget en konkret risikovurdering af hver enkelt ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vurderingen er, at 2 er i høj risiko for at være udsat for corona-smitte, og vi har derfor aftalt at de går i hjemmekarantæne i 14 dage. For de øvrige 8 har vi efter en grundig vurdering fundet, at de er i lav risiko for at være smittede med coronavirus. De er alle blevet grundigt informeret om forholdsregler", siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, der samtidig understreger at styrelsen vil følge op på alle de hjemtagne.

Både ved udrejsen fra Kina og undervejs er alle løbende blevet vurderet af sundhedsmyndigheder for tegn på coronasmitte, og det har været en betingelse for videre rejse, at man ikke var syg. På det sidste stykke af rejsen, blev de hjemrejsende ledsaget af en læge fra det danske Forsvar, som også har foretaget en lægefaglig vurdering af hver enkelt person, før de landede i Roskilde.

"Ligesom i fredags kørte alt glat ved modtagelsen i Roskilde. Tak til Udenrigsministeriet, Forsvaret, Styrelsen for Patientsikkerhed og de præhospitale beredskaber fra Region Syddanmark og Region Nordjylland for et fremragende samarbejde omkring hjemtagningen", siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der samtidig understreger, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt.

"Vores kriterier for risikovurdering og vores principper for overvågning af raske med risikokontakt har vi mange års erfaring med, og de er på linje med vores nabolande. Vi tager ingen unødig risiko i forhold til at forebygge smittespredning i befolkningen, samtidig med at vi også tager hensyn til de borgere, der er kommet sikkert hjem fra et risikoområde, så vi ikke sætter folk i karantæne uden grund", siger Søren Brostrøm, der tilføjer at fordi der er tale om relativt få personer, så er hjemmekarantæne at foretrække fremfor store karantænefaciliteter.

Se Sundhedsstyrelsens information om ny coronavirus

Læs den gældende retningslinje for håndtering af ny coronavirus

Det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, om en person kan være i risiko for at være smittet.

I vurderingen følges Sundhedsstyrelsens kriterier: Personer der blot har haft tilfældig kontakt til en mulig smittet, for eksempel ophold i samme ventesal, kategoriseres som 'lav' risiko. Personer der haft tæt kontakt til en mulig smittet, for eksempel samtale, kontakt til kropsvæsker, siddet meget tæt i et fly osv. kategoriseres som 'høj' risiko.

Hvis sundhedsmyndighederne er i tvivl om oplysninger om kontakt, særligt for folk der vender hjem fra et område med et aktivt udbrud, vil de ofte gå op i kategori ud fra et forsigtighedshensyn.

  • Ved 'lav' smitterisiko iværksættes selv-monitorering, dvs. at personen selv dagligt måler sin temperatur to gange dagligt, til og med den 14. dag fra en kontakt til en smittet. Hvis personen får feber eller andre tegn på sygdom skal de straks selv-isolere sig, og ringe til et af de to sygehuse, der kan håndtere coronasmitte, hvor de så kan indlægges direkte med ambulance.
  • Ved 'høj' smitterisiko øger vi sikkerheden, og fraråder alle rejser og kontakt til andre mennesker. Vi iværksætter daglig opsøgende kontakt fra sundhedspersonale for at sikre temperaturovervågning m.v. Ofte aftales 'hjemmekarantæne', hvor udgang fra egen bolig frarådes til og med 14. dag fra kontakt.