Oversvømmelse giver risiko for infektioner

09-02-2020

Oplever man en oversvømmelse, hvor regnvand eller vand fra vandløb og søer blandes med kloakvand, er det vigtigt, at man tager visse forholdsregler for at undgå at komme i kontakt med skadelige bakterier i vandet.

Kraftigt blæsevejr og regn kan give oversvømmelse i kælder eller have. Med oversvømmelser følger risiko for forurening med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier. Er uheldet ude, og oversvømmelsen rammer, er det vigtigt, at man følger en række forholdsregler om kontakt med kloakvand for at undgå infektionsrisici.

"Bliver man ramt af oversvømmelse, skal man være særligt opmærksom på, om man kommer i kontakt med kloakvand," siger Anette Lykke Petri, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. "Kloakvand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier, alger og andre mikroorganismer fra menneskers fækalier og rotter. Det kan betyde risiko for infektioner og gener fra mave, tarm og åndedrætsorganer".

Anette Lykke Petri råder til, at man hurtigst muligt fjerner vand og fugt i boligen for at forebygge vækst af skimmelsvamp. Er der tale om overfladevand eller regnvand i kælder eller den øvrige beboelse, kan det blot tørres op og rengøres med vand og sæbe.

Er der tale om overløbende eller indtrængende kloakvand eller kloakslam, bør man overlade rengøringen til professionelle rengøringsselskaber. Foretager man selv rengøring eller oprydning i kældre, hvor der står vand efter oversvømmelse med kloakvand, kræver det beskyttelse med værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker. Kloakvand bør hverken komme i kontakt med huden, øjne eller mund, og det tøj, der bruges til oprydningsarbejdet, skal vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader.

Oversvømmelse kan forurene haven

Har oversvømmelsen givet slam eller sediment i haven, anses det som udgangspunkt ikke for at udgøre en større sundhedsfare. Man skal dog bruge haven med omtanke og være ekstra omhyggelig med de almindelige hygiejniske forholdsregler.

"Man skal undgå at få rester af slam eller sediment på huden, i øjne eller mund og huske grundig håndvask og skift af fodtøj, når man går indendørs. Man bør undgå at lade børn lege på nyligt forurenet jord. Forurening i haven fra kloakvand nedbrydes typisk i løbet af nogle uger til få måneder," siger Anette Lykke Petri.

Man kan reducere forureningen ved at spule og vande de områder, hvor man færdes. Er man i tvivl, kan man hente råd om, hvordan man skal forholde sig hos professionelle rengøringsselskaber eller henvende sig hos sit forsikringsselskab.

Læs mere om forholdsregler for oversvømmelse med regnvand og kloakvand 

Du kan også få mere information på:

Statens Serum Instituts side om retningslinjer ved vandskade

Miljøstyrelsens side om skybrud

Klimatilpasning.dk's side om infektionssygdomme