Opdateret notat om omskæring

21-02-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har opdateret notatet 'Omskæring af drenge' fra juni 2013 for at få den nyeste viden om omskæring med. Notatet inddrager de nyeste studier og bidrager bl.a. med en ny vurdering af, hvor mange omskæringer der foretages årligt.

Notatet om omskæring af drenge fra 2013 er blevet opdateret af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det opdaterede notat omhandler udelukkende omskæring af drenge uden medicinsk indikation – i notatet kaldet ikke-terapeutisk omskæring.

Grundig litteraturgennemgang

Styrelsen for Patientsikkerhed har afdækket området ved at gennemføre en systematisk litteraturgennemgang om de mulige gavnlige og skadelige effekter af ikke-terapeutisk omskæring. Resultaterne af litteraturgennemgangen er vurderet af kliniske eksperter og metodespecialister. Derudover har styrelsen indhentet viden om antallet af ikke-terapeutiske omskæringer i Danmark, herunder viden om mulige komplikationer ved indgrebene.

Styrelsen har desuden efterspurgt viden om ikke-terapeutiske omskæring fra andre lande, som vi ofte sammenligner os med.

Endeligt har der været afholdt møder med en række interessenter, der har afgivet indledende kommentarer til notatet fra 2013 samt opdateringen heraf. Udkast til notatet også har været i offentlig høring.

Læs det opdaterede notat 'Ikke-terapeutisk omskæring'

 

Se høringssvarene på Høringsportalen