Første dansker er bekræftet smittet med COVID-19 (ny coronavirus)

27-02-2020

Den første dansker, der onsdag blev undersøgt på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, er blevet testet positiv for COVID-19 (ny coronavirus).

Den første dansker er blevet testet positiv for coronavirus. Statens Serum Institut har analyseret en prøve fra patienten og kunne i nat bekræfte, at prøven var positiv for COVID-19 (ny coronavirus).

Der er tale om en mandlig medarbejder på TV2, der kom hjem fra skiferie i Lombardiet mandag den 24. februar sammen med sin familie, og som siden på skift har haft hoste, feber med videre. Onsdag den 26. februar blev familien undersøgt på isolationsstue på infektionsmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor de fik taget prøver til undersøgelse for COVID-19 (ny coronavirus). Fordi familien var rimeligt velbefindende, blev de herefter sendt hjem i hjemmeisolation, mens de afventede prøvesvar. I nat kunne Statens Serum Institut bekræfte, at manden er smittet med COVID-19. Hans kone og søn er testet negativ.

Sygehuset har aftalt, at familien fortsætter med at være i hjemmeisolation, da de er velbefindende og ikke har behov for sygehusbehandling. Sygehuset vil være i daglig kontakt med familien, og hvis de får behov for undersøgelse eller behandling på sygehus, kan de straks blive indlagt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i nat været i kontakt med familien, og aftalt, at de er i hjemmekarantæne med daglig tæt kontrol. Styrelsen for Patientsikkerhed er samtidigt gået i gang med at opspore personer, der kan have været i tæt kontakt med patienten.

"Vores overlæger har her til formiddag været ude hos TV2 for at tale med medarbejderne og opspore, hvor de har opholdt sig, og om de har været i tæt kontakt med den smittede person. Hvis nogle af medarbejderne har været i tæt kontakt med den smittede, vil vi foretage en konkret risikovurdering," fortæller overlæge og enhedschef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter," hvis nogle af medarbejderne vurderes at være en tæt kontakt til den smittede, skal de i hjemmekarantæne – vi tager ingen chancer i denne situation," siger hun.

Styrelsen for Patientsikkerhed har her til formiddag deltaget i et medarbejdermøde på TV2 for at fortælle medarbejderne om, hvornår man er i risiko for at være blevet smittet, hvordan sygdommen smitter og hvilke forholdsregler man skal tage.

Det er kun tætte kontakter til den smittede, der er i risiko for at være smittet. En tæt kontakt er som udgangspunkt kontakter, der har været i mindre end 2 meters afstand fra den syge i mere end 15 minutter, men det vil altid være en konkret vurdering. Alle andre, der ikke har været i tæt kontakt med den smittede, kan forsætte deres almindelige hverdagsliv.