De første fire hjemrejsende fra Hubei-provinsen er landet i Roskilde Lufthavn

01-02-2020

De første fire personer, der er fløjet fra Hubei-provinsen og hjem til Danmark, er nu landet sikkert i Roskilde Lufthavn. Alle fire har det godt, og er på vej til deres bolig i Danmark.

I dag kom de første fire personer hjem fra Hubei-provinsen i Kina, med den udrejse som det danske Udenrigsministerium havde arrangeret i samarbejde med de britiske myndigheder. Det var en lang rejse med mellemlanding i England og Spanien. Det sidste stykke hjem foregik med det danske Luftvåbens Challenger-fly, der landede i Roskilde Lufthavn lidt efter kl. 23.

Alle fire havde det godt ved ankomsten i Danmark, hvor de blev mødt i lufthavnen af sundhedspersonale og sundhedsmyndigheder. Som forventet havde ingen af de fire tegn på at være syge af coronasmitte, så der var ikke behov for at indlægge på sygehus.

"Vi havde to overlæger ude i lufthavnen, som tog imod de hjemvendte danskere. Vores læger har fået oplysninger fra forsvarets læge og har snakket med hver enkelt af de fire. På den baggrund har vi foretaget en konkret risikovurdering af hver enkelt ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vurderingen er, at de alle fire er i lav risiko for at være smittede med coronavirus. Vi har grundigt informeret dem om vores anbefalinger og forholdsregler, og vi følger dem op i de kommende dage, hvor de vil holde sig hjemme," siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Både ved udrejsen fra Kina og undervejs er de fire løbende blevet vurderet af sundhedsmyndigheder for tegn på coronasmitte, og det har været en betingelse for vidererejse, at man ikke var syg. På det sidste stykke af rejsen, blev de hjemrejsende ledsaget af en læge fra det danske Forsvar, som også har foretaget en lægefaglig vurdering af hver enkelt person, før de landede i Roskilde.

"Jeg vil gerne takke både Udenrigsministeriet, Forsvaret, Styrelsen for Patientsikkerhed og de præhospitale beredskaber fra Region Sjælland og Region Hovedstaden for et fremragende samarbejde omkring hjemtagningen. Det er myndighedssamarbejde, når det er bedst," siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der samtidig understreger, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt:

"Vores kriterier for risikovurdering og vores principper for overvågning af raske med risikokontakt har vi mange års erfaring med, og de er på linje med vores nabolande. Vi tager ingen unødig risiko ift. at forebygge smittespredning i befolkningen, samtidig med at vi også tager hensyn til de borgere, der er kommet sikkert hjem fra et risikoområde".

Se Sundhedsstyrelsens information om ny coronavirus

Læs den gældende retningslinje for håndtering af ny coronavirus 

Det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, om en person kan være i risiko for at være smittet.

I vurderingen følges Sundhedsstyrelsens kriterier: Personer der blot har haft tilfældig kontakt til en mulig smittet, for eksempel ophold i samme ventesal, kategoriseres som 'lav' risiko. Personer der haft tæt kontakt til en mulig smittet, for eksempel samtale, kontakt til kropsvæsker, siddet meget tæt i et fly osv. kategoriseres som 'høj' risiko. Hvis sundhedsmyndighederne er i tvivl om oplysninger om kontakt, særligt for folk der vender hjem fra et område med et aktivt udbrud, vil de ofte gå op i kategori ud fra et forsigtighedshensyn.

  • Ved 'lav' smitterisiko iværksættes selv-monitorering, dvs. at personen selv dagligt måler sin temperatur to gange dagligt, til og med den 14. dag fra en kontakt til en smittet. Hvis personen får feber eller andre tegn på sygdom skal de straks selv-isolere sig, og ringe til et af de to sygehuse, der kan håndtere coronasmitte, hvor de så kan indlægges direkte med ambulance.
  • Ved 'høj' smitterisiko øger vi sikkerheden, og fraråder alle rejser og kontakt til andre mennesker. Vi iværksætter daglig opsøgende kontakt fra sundhedspersonale for at sikre temperaturovervågning m.v. Ofte aftales 'hjemmekarantæne', hvor udgang fra egen bolig frarådes til og med 14. dag fra kontakt.