Indskærpelse af myndighedernes retningslinjer ved ankomst til Danmark efter ophold i England

23-12-2020

Til personer, som ankommer til Danmark efter ophold i England.

I England er der konstateret en ny coronavirus-stamme. Stammen, som har fået betegnelsen N501Y, er frem til den 13. december fundet blandt 1.108 personer. Primært i det sydlige og østlige England. Derudover er der fundet 10 tilfælde af den nye coronavirus-stamme i Danmark.

Når du kommer hjem fra en rejse til England:

Du opfordres kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes hovedanbefaling om selvisolation i 10 dage. Dette gælder uanset, om du er testet negativ ved hurtigtest i lufthavnen.

Du kan bryde selvisolationen, hvis du testes ved en PCR-test foretaget tidligst 4 dage efter indrejse til Danmark og svaret viser, at du ikke er smittet med covid-19. PCR-test anvendes ved de offentlige teststeder. Hurtigtest anbefales ikke.

Du bør lade dig teste med en PCR-test, hvis du ikke har ladet dig isolere i 10 dage eller ikke har fået foretaget en PCR-test på 4. dagen.

Er du erhvervsrejsende og derfor ifølge gældende retningslinjer kan nøjes med én test på ankomstdagen, bør du lade dig re-teste, da der i anbefalingen ikke er taget højde for inkubationstid.

Du bør som indrejsende fra England følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet nøje.

Det ved vi om N501Y

Stammen har 9 genetiske ændringer i spike-proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Derfor har der været overvejelser, om virus af denne stamme kan være mere smitsom, medføre mere alvorlig sygdom og/eller være mere modstandsdygtig over for antistoffer og vacciner end andre stammer.

Det er endnu uvist om den nye coronavirus-stamme er mere smitsom end andre stammer, eller om den kan være mere modstandsdygtig over for antistoffer og vacciner. Der er imidlertid ikke noget, som tyder på, at man bliver mere alvorligt syg af denne stamme end andre stammer.

Styrelsen for Patientsikkerhed appellerer til, at ovenstående retningslinjer for indrejsende fra England følges nøje, indtil virusstammen er undersøgt nærmere.