COVID-19: Inspirationskatalog skal hjælpe kommunerne til at håndtere lokale smitteudbrud

25-08-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet en række forslag som inspiration til landets kommuner til at håndtere lokale smitteudbrud. Forslagene kan være en støtte til at sætte ind med relevante tiltag – bl.a. målrettet information, hjælp til isolation og mobile testcentre.

Når smittetallet i en kommune stiger, er det nødvendigt at sætte ind med lokale tiltag for at stoppe smittespredning. Styrelsen for Patientsikkerheds forslag til håndtering af lokale smitteudbrud til kommunerne skal være en hjælpende hånd til tidligt at sætte ind med relevante tiltag for at mindske smittespredning af COVID-19. Kommunerne spiller en nøglerolle i håndtering af lokale smitteudbrud, og tiltagene er bl.a. baseret på konkrete erfaringer med udbrudshåndtering fra Aarhus, Silkeborg og Ringsted.

"Forslagene skal ikke ses som en facitliste, da det afhænger af den konkrete situation, hvilke initiativer der kan være nødvendige. I nogle situationer kan smitteudbrud være centreret ét sted, fx på en arbejdsplads, mens der i andre tilfælde kan være flere små mikroudbrud i lokalsamfundet. Det kræver forskellige typer af indsatser," forklarer enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, overlæge Lena Graversen.

Sæt tidligt ind

Hvis antallet af nye sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i kommunen de seneste 7 dage når over 10, kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed kommunen og orienterer og rådgiver om, hvordan man kan håndtere situationen. Kommunerne kan også selv søge rådgivning om begrænsning af smittespredning.

"Man kan forhindre, at et lokalt udbrud for alvor blusser op ved at sætte ind med tiltag tidligt. Her anbefaler vi, at man lader sig inspirere af, hvad andre kommuner har haft gode erfaringer med. Det kan fx være med øget informationsindsats på udvalgte steder i kommunen ved hjælp af helt lokale kræfter eller anbefalinger om at arbejde hjemme. Og vi står til rådighed, hvis kommunerne har behov for vejledning," siger enhedschef i Tilsyn og Rådgivning Nord i Styrelsen for Patientsikkerhed, overlæge Charlotte Hjort.

Inspirationskataloget er en rent digital udgivelse. Det vil blive sendt til alle landets kommuner.

Læs inspiration til håndtering af lokale smitteudbrud i kommuner