Styrelsen for Patientsikkerhed har givet to påbud om, at borgere skal lade sig isolere (COVID-19)

06-04-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil videre givet to påbud efter bekendtgørelsen om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en række ændringer i epidemiloven, som betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed på den baggrund kan påbyde enhver, som er konstateret smittet med COVID-19, eller som formodes at kunne være smittet med COVID-19, at lade sig:

• undersøge, fx ved at lade sig teste for COVID-19
• indlægge på et sygehus eller i en anden egnet facilitet
• isolere i en egnet facilitet.

Styrelsen giver kun påbud, hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af COVID-19, og hvis mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen. Du kan læse mere om, hvornår det kan være aktuelt med denne type påbud her.

Styrelsen har i 2 tilfælde udstedt denne type påbud. Der er i begge tilfælde tale om afgørelser om, at en borger skal lade sig isolere. I begge tilfælde har styrelsen fået politiets bistand til at gennemføre påbuddet.