STOP TÆNK TJEK: Tre nye film i kampagnen om risikosituationslægemidler

22-04-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed er klar med tre nye film, der skal hjælpe sundhedspersonale med at håndtere de lægemidler, hvor der er størst risiko forbundet med fejlhåndtering. Filmene kan ikke mindst være en støtte til de medarbejdere, som træder til i den ekstraordinære situation med COVID-19 og hjælper kolleger med at løse opgaver, de ikke normalt løser.

Sundhedsvæsenet har i disse tider et stort fokus på COVID-19. Men der er samtidig andre vigtige sundhedsopgaver, der skal løses hver dag. En af dem er at sørge for, at borgere og patienter får den rigtige medicin. Styrelsen for Patientsikkerhed og Promedicin.dk lancerer i dag tre nye film om risikosituationslægemidler. De er en del af kampagnen STOP TÆNK TJEK, som sætter fokus på at reducere antallet af alvorlige medicinfejl. De første fire film blev lanceret i forbindelse med WHO’s internationale patientsikkerhedsdag 17. september 2019, og med de sidste tre om gentamicin, kalium og digoxin er der nu film om samtlige syv risikosituationslægemidler.

Filmenes budskaber formidles af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som er filmenes målgrupper. Filmene kan bruges som en let tilgængelig måde at få viden om håndteringen af risikosituationslægemidler i en travl hverdag.

"Vi håber, at vi med disse film giver sundhedspersonalet et brugbart redskab, så de hurtigt og nemt kan få den nødvendige viden om håndtering af risikosituationslægemidler, hvor fejl kan have store konsekvenser for patienten," siger overlæge Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, og fortsætter:

"Medicinfejl med de syv risikosituationslægemiddelgrupper kan have alvorlige og i nogle tilfælde dødelige konsekvenser. Det ser vi i de utilsigtede hændelser, som rapporteres. Derfor er det vigtigt, at sundhedspersoner, der håndterer medicinen, kender til risikosituationerne og ved, hvad de skal være ekstra opmærksomme på. Særligt i en tid, hvor der kan opstå pres på sundheds- og plejeområdet pga. COVID-19, og hvor både fast personale og vikarer kan blive sat til at varetage opgaver, de har mindre erfaring med, er det vigtigt, med brugbare og let tilgængelige redskaber til at fastholde patientsikkerheden på behandlingsstederne."

Læs mere om kampagnen STOP TÆNK TJEK, og se filmene her

 

De syv grupper af risikosituationslægemidler er:

  • Insulin
  • Blodfortyndende medicin
  • Opioider
  • Methotrexat
  • Kalium
  • Gentamicin
  • Digoxin