Stigning i antal tapninger fra bloddonorer

28-04-2020

Landets blodbanker foretog flere tapninger i 2019. Det viser ny årsrapport over blodområdet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerheds årlige rapport over blodområdet viser, at der i 2019 blev foretaget 282.480 donortapninger. Det er en lille stigning i antallet af tapninger på 1,3 % holdt op mod sidste års donortapninger på 278.617. Stigningen afspejler et fald i fuldblodstapninger og en stigning i plasmatapninger.

De seneste år er der sket en stigning i produktion af plasma til fremstilling af lægemidlerne albumin og immunglobulin. Faktisk er antallet af plasmatapninger til fraktionering som bruges til lægemidler steget med 6 procent fra året før, ligesom stigningen kan forklare den samlede stigning af donortapninger i 2019.

Rapporten viser også, at der i 2019 blev tappet blod fra 128.851 donorer, hvilket i gennemsnit svarer til cirka to tapninger per donor.

"Det er positivt, at vi fortsat ser en lille stigning af donortapninger for hvert år. Blodet bruges blandt andet til kræftpatienter, operationer og ved ulykker, men vi ser især, at en stor del af blodet bruges til at fremstille lægemidler til gavn for patienter," siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

I 2019 blev der kun indberettet 8 fund af smittemarkører fra hepatitis B og C i donorblodet fra landets blodcentre. Der var ingen smittemarkører for HIV i 2019.

Læs mere i Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport over blodområdet for 2019

  • Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver hvert år en rapport over, hvordan det står til med blodområdet i Danmark.
  • Formålet med rapporterne er at kunne overvåge, planlægge og forbedre strukturen af blodbankvirksomheden i landets fem regioner. Rapporterne bruges desuden til at indrapportere de danske aktiviteter til EU Kommissionens årlige overvågningsprogram.
  • Rapporternes data er primært baseret på regionernes oplysninger, som de er forpligtet til at indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed.