Fortsat behov for fokus på medicinske plastre

23-04-2020

Der er fortsat behov for at gøre opmærksom på fejl med medicinske plastre og på, hvordan man kan arbejde med at undgå fejl.

Der bliver jævnligt rapporteret utilsigtede hændelser, som drejer sig om håndteringen af medicinske plastre. Professor Anne Estrup Olesen fra Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital har analyseret utilsigtede hændelser, der i 2018 blev rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og handlede om smerteplastre (opioidplastre).

Analysen viser, at der i 2018 blev rapporteret 866 hændelser om smerteplastre. 386 hændelser var klassificeret til at have haft mild, moderat eller alvorlig konsekvens for patienten. Ingen hændelser var dødelige. Det var fortrinsvis i plejesektoren, hændelserne var rapporteret.

"Tallene fra min analyse peger på, at der fortsat er behov for at gøre opmærksom på fejl med medicinske plastre, og hvordan man kan arbejde med at undgå fejl", siger Anne Estrup Olesen.

De fleste hændelser skete, når personalet administrerede plastre. Over halvdelen af hændelserne var kategoriseret som "medicin ikke givet", og konsekvensen var smerte hos patienten. Den næsthyppigste problemstilling var, at det gamle plaster ikke blev fjernet, når et nyt blev sat på, hvilket resulterede i overdosering, som fx kom til udtryk i sløvhed og svimmelhed hos patienten.

Styrelsen for Patientsikkerhed har løbende beskrevet problemstillingerne med medicinske plastre og er kommet med forslag til at sikre medicinhåndteringen. Det er bl.a. sket ved at udsende OBS-meddelelser og udgive artikler i fagblade. Nu sætter vi igen fokus på problemet og har samlet gode råd om sikker håndtering af medicinske plastre på vores hjemmeside. Vi har også – med input fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed – udarbejdet et inspirationsskema med tegningen af en krop. Her kan man bl.a. markere et plasters placering, dosis, lægemiddel og angive en dato for påsættelse af plasteret.

Find mere viden om medicinske plastre og download et vejledende "kropsskema" til inspiration