Fokus på patientsikkerhed, april 2020

23-04-2020

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

Fokus på Patientsikkerhed, nr. 2 april 2020

Fokus på patientsikkerhed i en coronatid

Denne udgave af Fokus på patientsikkerhed bærer præg af, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed – ligesom resten af verden – har været optaget af coronavirus/COVID-19. Det betyder, at en del af vores planlagte patientsikkerhedsindsatser har skullet revurderes og omprioriteres, og at vi har haft travlt med at identificere de patientsikkerhedsindsatser, der er mest relevante i den ekstraordinære situation, vi befinder os i.

Vi håber, at vi sammen kommer godt igennem denne tid og glæder os til at lancere flere patientsikkerhedstiltag i de kommende måneder. I denne udgave af Fokus på patientsikkerhed kan du læse om noget af det, vi i Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med sundhedsvæsenet om.

Nyt COVID-19-felt i DPSD

Sundhedspersoner, der rapporterer en utilsigtet hændelse, skal nu registrere, om hændelsen var relateret til COVID-19. Et nyt felt i rapporteringsskemaet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) skal gøre det nemmere for sagsbehandlere at monitorere og følge op på utilsigtede hændelser relateret til den nuværende ekstraordinære situation.

Læs mere om det nye felt i DPSD her

Pilotprojekt om modernisering af rapporteringspligten for utilsigtede hændelser forlænges  

På grund af den ekstraordinære situation med COVID-19 forlænges Styrelsen for Patientsikkerheds samarbejde med kommuner og regioner om en modernisering af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i pilotprojektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" til december 2020.

Pilotprojektet har til formål at justere rapporteringspligten for utilsigtede hændelser, så der opnås bedre balance mellem rapportering af hændelser og den læring, der kommer ud af rapporteringerne. Det var oprindeligt planlagt til at løbe til udgangen af juli 2020.

STOP TÆNK TJEK: Nye film skal hjælpe med at forebygge medicinfejl

For et halvt år siden udgav vi i samarbejde med Promedicin.dk fire film til sundhedsfagligt personale om at undgå medicinfejl med risikosituationslægemidler. Nu lancerer vi tre film mere.

Det er især syv lægemiddelgrupper, der er er involveret i en stor del af de medicinfejl, der rapporteres som utilsigtede hændelser. Medicinfejl, der kan have alvorlige og i nogle tilfælde dødelige konsekvenser. De forrige fire film er blevet set over 14.000 gange, og med lanceringen af de tre nye film findes der nu film om alle syv risikosituationslægemidler.

Filmene og andet læringsmateriale er samlet under overskriften STOP TÆNK TJEK.

Se alle filmene

Snart er 96 kommuner i gang med at samlerapportere utilsigtede hændelser 

En stor del af de utilsigtede hændelser, som rapporteres i kommunerne, kan samlerapporteres. Dét kan spare tid og klik for den enkelte medarbejder, og det betyder, at der kan frigives tid til læring og forbedring af patientsikkerheden i kommunerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden efteråret 2019 afholdt tre opstartsworkshops om samlerapportering, og 96 af landets kommuner er nu i gang med at implementere samlerapportering af utilsigtede hændelser.

 

Fortsat behov for fokus på medicinske plastre

Vi ser stadig mange fejl med medicinske plastre i de rapporterede utilsigtede hændelser. Forskning viser, at der i 2018 blev rapporteret 866 hændelser om smerteplastre. Derfor sætter vi fokus på problemet, og vi har samlet en række tips fra vores faglige netværk og gode råd på vores hjemmeside. Du finder også et konkret værktøj i form af et såkaldt "kropsskema", hvor placeringen af plastre på patientens krop kan noteres.

Læs mere om medicinske plastre

Vær opmærksom på indhold af laktose i medicin ved ordination til patienter med mælkeallergi

Når man som sundhedsperson påbegynder en behandling med et lægemiddel, skal man være opmærksom på, om patienten har allergi. Visse lægemidler indeholder fx laktose, som kan udløse allergiske reaktioner hos patienter med overfølsomhed over for komælk.

Læs mere om lægemidler og fødevareallergi (Link ikke aktivt)