Tilsynsbesøg viser, at kliniske diætistklinikker er opmærksomme på patientsikkerhed

11-09-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af tilsynsbesøgene i 2018, at der på landets kliniske diætistklinikker er stort fokus på patientsikkerheden, og at langt de fleste klinikker lever op til de sundhedsfaglige krav.

Styrelsen for Patientsikkerhed gik i 2018 47 organisatoriske tilsynsbesøg på landets kliniske diætistklinikker. På den baggrund konkluderes det, at der på de danske kliniske diætistklinikker er et stort fokus på patientsikkerhed.

Styrelsens erfaringsopsamling fra tilsynet viser blandt andet, at man på klinikkerne er særligt opmærksom på at viderehenvise patienter, hvor der er mistanke om en spiseforstyrrelse eller andre psykisk lidelser. Det vidner om et godt samarbejde med andre faggrupper, hvilket bidrager til patientsikkerheden.

"Ikke en eneste af de kliniske diætistklinikker, vi besøgte i forbindelse med tilsynet i 2018, havde større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er meget positivt og vidner om, at der er et højt niveau af patientsikkerhed på landets kliniske diætistklinikker," siger Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Plads til forbedring på enkelte områder

Styrelsens tilsynsbesøg viste dog, at der enkelte områder er plads til forbedring i forhold til patientsikkerheden. Eksempelvis skal der på en række af de besøgte klinikker være bedre styr på at få dokumentation for, at patienten har givet informeret samtykke i forhold til patientens retsstilling. Derfor blev der på tilsynsbesøgene rådgivet om, hvilke oplysninger i forhold til patientens samtykke der er nødvendige i journalen. Kravene til, hvor meget der skal informeres om, afhænger af, hvor stor risiko der er på komplikationer og bivirkninger ved behandlingen.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er organisatorisk, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingssteder. 
  • Kliniske diætistklinikker betragtes som behandlingssteder på lige fod med eksempelvis hospitaler og lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til sundhedsfaglige krav. De 47 tilsynsbesøg viste, at langt de fleste levede op til kravene.
  • Ingen af de 47 tilsynsbesøg i 2018 førte til påbud eller forbud. 32 af de besøgte kliniske diætistklinikker fik vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden", mens de øvrige 15 kliniske diætistklinikker, der i 2018 fik tilsynsbesøg, fik vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Det betyder, at behandlingsstedet under tilsynsbesøget ikke opfyldte et eller flere målepunkter, men at styrelsen vurderer, at der er tale om forhold, der ikke har større risiko for patientsikkerheden, og som behandlingsstedet relativt nemt vil kunne rette op på.