Tilsynsbesøg viser, at der er et højt patientsikkerhedsniveau hos landets privatpraktiserende speciallæger i psykiatri

19-09-2019

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg i 2018 viser, at der generelt er et højt patientsikkerhedsniveau hos landets privatpraktiserende speciallæger i psykiatri. Dog skal der øget fokus på ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling med antipsykotika. Det viser styrelsens erfaringsopsamling på området.

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 47 tilsynsbesøg blandt landets privatpraktiserende speciallæger i psykiatri. Den overordnede konklusion er, at der generelt er et højt patientsikkerhedsniveau hos de privatpraktiserende psykiatere. Ingen af de 47 tilsynsbesøg førte til et påbud.

"Tilsynsbesøgene hos de besøgte privatpraktiserende speciallæger i psykiatri tegner et generelt positivt billede. Vi oplevede en god og konstruktiv dialog om de områder, hvor der er brug for mere fokus og flere læringsindsatser," siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Afhængighedsskabende medicin og antipsykotika

De 47 tilsynsbesøg viste dog, at der hos de privatpraktiserende psykiatere skal være øget fokus på ordination af afhængighedsskabende medicin og behandling med antipsykotika.

"For at begrænse udvikling af afhængighed af lægemidler bør der være regelmæssig og personlig kontakt mellem læge og patient. Allerede når man igangsætter en behandling, skal man have en plan for, hvornår man skal vurdere, om der kan trappes ud igen. Desuden skal der altid tages stilling til, om patienterne kan køre bil og betjene maskiner, når de får medicinen. I forhold til behandling med antipsykotika bør forhold som kost, rygning, alkohol og motion indgå i en systematisk opfølgning," forklarer Charlotte Hjort.

Vejledningen om behandling med afhængighedsskabende lægemidler er for nyligt blevet præciseret og kan læses her.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er organisatorisk, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingssteder.
  • Speciallægeklinikker i psykiatri betragtes som behandlingssteder på lige fod med alment praktiserende lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til sundhedsfaglige krav. De 47 tilsynsbesøg viste, at langt de fleste levede op til kravene.
  • Ingen af de 47 tilsynsbesøg i 2018 førte til påbud eller forbud. 17 af de besøgte speciallægeklinikker i psykiatri fik vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden", mens de øvrige 30, der i 2018 fik tilsynsbesøg, fik vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Det betyder, at behandlingsstedet under tilsynsbesøget ikke opfyldte et eller flere målepunkter, men at styrelsen vurderer, at der er tale om forhold, der ikke har større risiko for patientsikkerheden, og som behandlingsstedet relativt nemt vil kunne rette op på.