Ny brugervejledning skal gøre det lettere at behandle utilsigtede hændelser

09-09-2019

Hver dag rapporterer sundhedspersoner utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen. Ny vejledning skal gøre det nemmere at bruge Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) til at behandle de rapporterede hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning, der skal gøre det lettere for risikomanagers og sagsbehandlere at bruge Dansk Patientsikkerhedsdatabase til at behandle de utilsigtede hændelser.

"Vejledningen er et led i rækken af de tiltag, vi har iværksat for at gøre arbejdet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase brugervenligt, så det bliver lettere at arbejde med utilsigtede hændelser og i sidste ende bidrage til at øge patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Derfor er vi også meget glade for at kunne tilbyde en brugervejledning, som har været efterspurgt af dem, der arbejder i systemet hver dag," siger Lena Graversen, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vejledningen er målrettet de medarbejdere, der har brugeradgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase som for eksempel sagsbehandlere og risikomanagere. Vejledningen kan både bruges som introduktion for nye brugere, men også som opslagsværk til de mere erfarne. Brugerne kan få hjælp til både komplekse og simple problemstillinger i arbejdet med DPSD.

Der er i vejledningen lagt vægt på brugervenligheden, hvor illustrationer og billeder ledsager teksten og guider brugeren igennem systemet.

Eksempel på en af de illustrationer, der ledsager teksten i vejledningen.

Eksempel på en af de illustrationer, der ledsager teksten i vejledningen.

Se mere i brugervejledningen til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

  • Dansk Patientsikkerhedsdatabase er den tekniske platform, hvor sundhedspersoner rapporterer utilsigtede hændelser.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed er systemejer af DPSD, og har den primære kontakt til brugerne i forhold til udvikling af systemet, så det understøtter patientsikkerheden bedst muligt.
  • I foråret holdt Styrelsen for Patientsikkerhed en række uddannelsesdage i systemet. Den nye brugervejledning er baseret på input fra brugerne selv og det øvrige undervisningsmateriale fra styrelsen, så vejledningen understøtter brugernes daglige arbejde i systemet.
  • Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og understøtte en sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Hensigten er, at viden om utilsigtede hændelser kan bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden til gavn for den næste patient.
  • Siden 1. januar 2004 har sundhedspersoner på offentlige sygehuse haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Ordningen blev udvidet i september 2010, så den også omfatter praksissektoren, apotekersektoren, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor. Patienter og pårørende har kunnet rapportere på frivilligt siden 1. september 2011.