International Patientsikkerhedsdag 17. september

17-09-2019

Under sloganet "Speak up for patient safety" afholdes der International Patientsikkerhedsdag tirsdag 17. september. Det er WHO, der står bag markeringen, som afholdes for første gang i år verden over. Styrelsen for Patientsikkerhed markerer dagen med en række initiativer.

WHO har udnævnt 17. september til International Patientsikkerhedsdag. Formålet med dagen er at øge bevidstheden om og opbakning til patientsikkerhed. Dagen markeres med events og initiativer i storbyer verden over, blandt andet oplyses monumenter og bygninger flere steder i orange lys. I København bliver FN-Byen oplyst i den orange farve.

Danmark er blandt de lande i verden, der først satte patientsikkerhed på dagsordenen, og i 2004 var vi de første til at komme med en lov om patientsikkerhed. Loven har betydet, at sundhedspersonalet i det danske sundhedsvæsen rapporterer, når der sker fejl. Disse såkaldte utilsigtede hændelser bruges til at lære af det, der er sket, så man kan forebygge, at noget lignende sker igen. Sundhedspersonale, patienter og pårørende bidrager således hele tiden med afgørende viden til at forbedre patientsikkerheden. Deling af viden om fejl er helt afgørende for patientsikkerheden. Der bliver i det danske sundhedsvæsen delt cirka 200.000 utilsigtede hændelser om året.

På verdensplan resulterer fejl i sundhedsvæsenet årligt i 2,6 millioner dødsfald, og omkostningerne ved fejlene udgør 15 % af alle hospitalsudgifter. En stor del af disse fejl kan undgås, og blandt andet derfor er der god grund til at støtte op om disciplinen patientsikkerhed og støtte denne første internationale patientsikkerhedsdag.

Styrelsen for Patientsikkerhed markerer dagen med en række initiativer

På den internationale patientsikkerhedsdag lancerer Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med Medicin.dk en ny kampagne om lægemidler, der kræver særlig opmærksomhed – de såkaldte risikosituationslægemidler. Kampagnen skal bidrage til, at der sker færre medicineringsfejl. Se kampagnen STOP TÆNK TJEK.

På dagen for patientsikkerhed lancerer Styrelsen for Patientsikkerhed Fokus på patientsikkerhed. Her kan man læse om vores igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser. Tilmeld dig i kategorien læring.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil derudover være at finde på KL’s Ældrekonference i Kolding. Her vil blandt andet tale om erfaringer fra Ældretilsynet.

  • I maj 2019 vedtog alle 194 medlemslande i World Health Assembly at behandle patientsikkerhed koordineret. Beslutningen indebar vedtagelsen af 17. september som International Patientsikkerhedsdag.
  • Den internationale patientsikkerhedsdag 17. september er en global kampagne, hvor alle interessenter på sundhedsområdet sammen kan markere vigtigheden af at arbejde for patientsikkerhed.
  • Den internationale patientsikkerhedsdag lanceres under sloganet "Speak up for patient safety" og vil kunne følges på de sociale medier under #PatientSafety #WorldPatientSafetyDay