Skybrud og oversvømmelse giver risiko for infektioner

14-10-2019

Oplever man en oversvømmelse, hvor regnvand blandes med kloakvand, er det vigtigt, at man tager visse forholdsregler for at undgå at komme i kontakt med skadelige bakterier i vandet.

Skybrud kan betyde oversvømmelser i kælder eller have – og med oversvømmelser følger risiko for forurening med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier. Er uheldet ude, og oversvømmelsen rammer, er det derfor vigtigt, at man følger en række forholdsregler om kontakt med kloakvand for at undgå infektionsrisici.

"Bliver man ramt af oversvømmelse, skal man være særligt opmærksom på, om man kommer i kontakt med kloakvand," siger Jeppe Nørgaard Rasmussen, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed. "Kloakvand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier, alger og andre mikroorganismer fra menneskers fækalier og rotter. Det kan betyde risiko for infektioner og gener fra mave, tarm og åndedrætsorganer."

Jeppe Nørgaard Rasmussen råder til, at man hurtigst muligt fjerner vand og fugt i boligen for at forebygge vækst af skimmelsvamp. Er der tale om overfladevand eller regnvand i kælder eller den øvrige beboelse, kan det blot tørres op og rengøres med vand og sæbe.

Foretager man selv rengøring eller oprydning i kældre, hvor der står vand efter oversvømmelse med kloakvand, kræver det beskyttelse med værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker. Kloakvand bør hverken komme i kontakt med huden, øjne eller mund, og det tøj, der bruges til oprydningsarbejdet, skal vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader.

Er der tale om overløbende eller indtrængende kloakvand eller kloakslam, bør man overlade rengøringen til professionelle rengøringsselskaber.

Oversvømmelse kan forurene haven

Har de kraftige regnskyl givet slam eller sediment i haven, anses det som udgangspunkt ikke for at udgøre en større sundhedsfare. Man skal dog bruge haven med omtanke og være ekstra omhyggelig med de almindelige hygiejniske forholdsregler.

"Man skal undgå at få rester af slam eller sediment på huden, i øjne eller mund og huske grundig våndvask og skift af fodtøj, når man går indendørs," siger Jeppe Nørgaard Rasmussen. "Man bør undgå at lade børn lege på ny forurenet jord, og hvis et skybrud har givet vand fra kloakker i køkkenhaven, bør man kassere grønsager og lignende".

Forureningen i haven fra kloakvand nedbrydes i løbet af nogle uger til måneder. Man kan reducere forureningen ved at spule og vande områder, hvor man færdes. Er man i tvivl, kan man hente råd om, hvordan man skal forholde sig hos professionelle rengøringsselskaber, eller henvende sig hos sit forsikringsselskab.

Læs mere om forholdsregler for oversvømmelse med regnvand og kloakvand

Du kan også få mere information på:

Statens Serum Instituts side om retningslinjer ved vandskade

Miljøstyrelsens side om skybrud

Klimatilpasning.dk's side om infektionssygdomme