Nye vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg

01-11-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med faglige organisationer og patientorganisationer udarbejdet to nye vejledninger om henholdsvis fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender 1. november to nye vejledninger til sundheds- og plejepersonale om henholdsvis fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivning.

De to vejledninger skal understøtte et godt samarbejde mellem patient, behandlingsansvarlig læge og andre sundhedspersoner omkring en værdig afslutning på livet. Vejledningerne skal sikre, at der bliver taget stilling til fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg, så snart det vurderes sundhedsfagligt relevant, eller når patienten ønsker det.

"En værdig død betyder meget for både den person, der skal herfra, og for de pårørende. Området er komplekst, og derfor er det vigtigt, at der er klare rammer for fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg," siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.  "Med de nye vejledninger har vi skabt større forudsætninger for, at reglerne kan omsættes til praksis i sundheds- og plejepersonalets hverdag, så de får bedre muligheder for at understøtte, at livets sidste fase bliver værdig".

Bredt samarbejde styrker kvaliteten i vejledningerne

De to vejledninger er udarbejdet af en arbejdsgruppen bestående af en lang række interessenter som læger, faglige og politiske organisationer og patientforeninger.

En bred inddragelse har sikret klare og anvendelige vejledninger til de medarbejdergrupper, som har området inde på livet i deres hverdag. Arbejdsgruppen bestod foruden Styrelsen for Patientsikkerhed af Danske Regioner, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Ældresagen, Danske Seniorer, Danske Patienter, FOA og overlæge Ove Gaardboe.

"Livets afslutning er et område, der fylder meget for sundheds- og plejepersonalet. Derfor er det vigtigt, at de, der dagligt har problematikkerne inde på livet, er med i arbejdet med at udlægge reglerne på en måde, der er anvendelig og forståelig for dem, der skal bruge dem i det daglige," siger Anne-Marie Vangsted. "Samarbejdet har betydet, at vi har nået et langt bedre resultat, end vi kunne have gjort hver for sig. Vi er også undervejs kommet meget tættere på hinandens udfordringer og har fået en bedre forståelse af, hvordan vi får formuleret vejledninger, som tager udgangspunkt i det, fagpersonerne faktisk oplever."

Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage de positive erfaringer fra samarbejdet med faglige interessenter med i fremtidige vejledningsprocesser.

Læs mere om de to vejledninger

  • De to vejledninger er relevante for alle patientgrupper og gælder, uanset om behandling sker på sygehus, plejecenter, botilbud, privat institution, i privat hjem, hjemmepleje m.v.
  • Begge vejledninger gælder både inden og uden for sygehuse
  • Arbejdsgruppen, der har udarbejdet de to vejledninger, bestod af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Ældresagen, Danske Seniorer, Danske Patienter, FOA og overlæge Ove Gaardboe.
  • De to vejledninger erstatter vejledning nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 29. maj 2018.