Ny guide skal gøre medicinhåndtering mere patientsikker

13-11-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer ny udgave af sin guide om medicinhåndtering. Guiden er en hjælp til personale og ledere i plejesektoren, på bosteder og andre steder uden for sygehusene, hvor medicinhåndtering er en del af dagligdagen.

En ny, opdateret guide om medicinhåndtering udkommer i dag. Guiden fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal hjælpe personale og ledere på bl.a. plejecentre, i hjemmesygepleje og på bosteder med at håndtere medicin i det daglige.

Guiden om korrekt håndtering af medicin er en opdatering af en tidligere udgave. Den rummer elementer fra den gamle guide, men har også fået tilføjet nyt indhold baseret på rapporter om utilsigtede hændelser og input fra sundhedspersoner i forbindelse med styrelsens tilsynsbesøg.

"Den nye udgave af guiden om medicinhåndtering er blevet opdateret, så den passer til sundhedspersoners hverdag i 2019. Vi har lyttet til de sundhedspersoner, vi kommer i berøring med, og vi har set på, hvilke spørgsmål vi ofte får om medicinhåndtering. Resultatet er blevet, at vi har beholdt alle de elementer i guiden, som stadig giver god mening. Vi har også foldet nogle af emnerne mere ud, så man får lidt flere informationer og forklaringer," fortæller Lena Graversen, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vær særligt opmærksom på risikosituationslægemidler

Et af de nye afsnit i guiden handler om lægemidler, der kræver særlig opmærksomhed – de såkaldte risikosituationslægemidler. Det drejer sig bl.a. om opioider, gigtmedicinen Methotrexat og insulin, hvor der er større risiko for fejl i medicinhåndteringen. Derfor bliver der sat ekstra spot på håndtering af disse lægemidler i den nye guide.

Se hele guiden Korrekt håndtering af medicin i en printvenlig version

  • Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver ny, opdateret udgave af Korrekt håndtering af medicin
  • Guiden er et supplement til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger på området. Den skal sikre, at patienterne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt.
  • Guiden er en hjælp til medicinhåndtering alle de steder uden for sygehusene, hvor personalet håndterer medicin, og den kan bruges af både personale og ledelse.
  • Den nye udgave erstatter Sundhedsstyrelsens pjece fra 2011 med samme navn.