Flere målinger giver større sikkerhed for høj vandkvalitet

22-11-2019

Der gennemføres i øjeblikket grundige undersøgelser af grundvandets tilstand. 250 steder landet over bliver grundvandet screenet for mere end 400 forskellige pesticidstoffer. Målet er at give danskerne større sikkerhed for høj vandkvalitet.

Miljøstyrelsen gennemfører i disse måneder en såkaldt massescreening for pesticider – 250 steder i landet undersøges grundvandet for mere end 400 forskellige pesticidstoffer. Det er 10 gange så mange stoffer, som man normalt kontrollerer for. Massescreeningen skal være med til at give danskerne større sikkerhed for høj vandkvalitet.

I et udviklet landbrugs- og industriland er det uundgåeligt at finde pesticidrester i grundvandet fra årtiers aktiviteter og fra tider, hvor man ikke havde samme viden som i dag, hvor vi har en restriktiv godkendelses- og anvendelsespraksis.

Men det er vigtigt at slå fast, at flere fund af pesticidstoffer i grundvandet ikke nødvendigvis udgør en sundhedsmæssig risiko. Med nutidens analysemetoder kan man måle pesticidrester i vandet ved meget lave koncentrationer og for langt flere stoffer end tidligere.

Myndighederne er klar til at reagere på resultaterne

Massescreeningen vil formentlig medføre fund af nye pesticidstoffer i grundvandet. Derfor arbejder Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Kommunernes Landsforening tæt sammen med vandforsyningsbranchen for at sikre, at alle fund af pesticidstoffer bliver vurderet grundigt, og at der sker den nødvendige opfølgning med undersøgelse af drikkevandet.

De danske krav til drikkevandet er meget restriktive, og indholdet af pesticidstoffer skal almindeligvis være mange gange højere end reglerne tillader, før der kan være en sundhedsrisiko.

Bliver der fundet pesticidrester i drikkevandet, som overskrider de fastsatte krav, vil myndighederne altid lave en sundhedsmæssig vurdering af, om vandet er sikkert at drikke, indtil vandforsyningsselskabet igen kan levere drikkevand, der overholder de fastsatte krav.

  • Miljøstyrelsen gennemfører massescreeningen af grundvandet som et element i en bred politisk aftale på pesticidområdet, som blev indgået i begyndelsen af året. 
  • Massescreeningen foregår 250 steder i landet, hvor grundvandet undersøges for mere end 400 forskellige pesticidstoffer.
  • Indsatsen bygger på anbefalinger fra Vandpanelet, der består af Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, DANVA, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og GEUS. Det samlede resultat af massescreeningen forventes at foreligge i foråret 2020.
    DANVA, Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen