Årsrapport: Nyt ældretilsyn, flere organisatoriske tilsyn og mere læring

28-03-2019

Et nyt ældretilsyn, flere organisatoriske tilsyn og mere læring i sundhedsvæsenet. Det er tre af de aktiviteter, Styrelsen for Patientsikkerhed især satte fokus på i 2018.

Styrelsen for Patientsikkerheds netop offentliggjorte årsrapport for 2018 vidner om et år, der har budt på et helt nyt ældretilsyn, flere organisatoriske tilsyn og læringsaktiviteter.

I 2018 fik Styrelsen for Patientsikkerhed til opgave at føre tilsyn med, om den hjælp, der ydes til ældre, har den fornødne kvalitet. Derfor gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed fra juli 2018 mere end 100 tilsynsbesøg på ældreområdet. Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds netop offentliggjorte årsrapport for 2018.

Tal fra årsrapporten viser også, at Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018 gennemførte 1.395 organisatoriske tilsyn. Styrelsen er dermed i 2018 kommet tættere på at nå målsætningen om årligt at gennemføre tilsyn på 10 % af alle danske behandlingssteder.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på at bidrage til læring i sundhedsvæsenet, og i 2018 udgav styrelsen blandt andet en væsentligt opdateret vejledning om epikriser, der skaber bedre overblik og mere patientsikker overlevering mellem sygehus og egen læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed lancerede også i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed et nyt nationalt patientsikkerhedsprogram med navnet Medicin uden Skade. Programmet er en del af WHO’s tredje globale indsats Medication Without Harm.

Læs mere i Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport for 2018