Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn

16-05-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. I slutningen af maj vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, derfor modtage en faktura for 2019 fra styrelsen.

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Nu er det blevet tid til den årlige betaling. Derfor vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtage en faktura.

Ordningen er bestemt i Sundhedsloven. Størrelsen på gebyret afhænger af, hvilken kategori, behandlingsstedet er registreret i, ligesom behandlingsstedets omsætning påvirker gebyrets størrelse.

Det årlige gebyr for 2019 er:

Årlig omsætning

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Over 50.900 kr.

11.362 kr. 

7.578 kr.

4.164 kr.

2.344 kr.

2.009 kr.

25.451-50.900 kr.

5.681 kr.

3.789 kr.

2.082 kr.

1.172 kr.

1.004,50 kr. 

Under 25.450 kr. 

0 kr.

0 kr.

kr.

0 kr.

0 kr.

Læs mere om gebyret og find svar på de oftest stillede spørgsmål.

Fakta

Hvor er fakturaen sendt til?

Fakturaerne sendes elektronisk til behandlingsstedet via EAN-nummer, hvis dette er angivet. Er der ikke angivet et EAN-nummer, sendes fakturaen til behandlingsstedets e-boks. Har behandlingsstedet ikke en e-boks, vil fakturaen blive sendt til den mail, der er opgivet ved registrering.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke har fået en faktura?

Man kan skrive til registrering@stps.dk. Det er dog en god idé først at tjekke, om fakturaen er sendt til virksomhedens e-boks.

Hvad skal man gøre, hvis der er forkerte oplysninger på fakturaen?

Behandlingssteder opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er forkerte oplysninger på fakturaen, opdateres oplysningerne via selvbetjeningsløsningen. Hvis man ønsker en ny faktura, skal man derefter tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Find selvbetjeningsløsningen.