Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn 2019 i høring

09-05-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn i høring på fire nye områder.

Målepunkter for fire nye behandlingssteder, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed går sundhedsfagligt tilsyn i 2019, er nu sendt i høring.

De udvalgte behandlingssteder varierer fra år til år. I 2019 er følgende fire nye typer behandlingssteder udvalgt:

  • Sundhedsplejeområdet
  • Paraklinikområdet
  • Ørelægeområdet med anæstesi
  • Lægevagtområdet og 1813

I 2019 fokuserer det sundhedsfaglige tilsyn på to overordnede temaer, diagnostik og behandling. På områder, hvor det giver mening, er det med særligt fokus på det kirurgiske område og på sårbare patienter.

Læs mere på Høringsportalen om høringsparter og se målepunkterne for de fire nye områder.

Flere målepunktssæt har løbende været i høring og bruges nu til at gå tilsyn. Læs mere om de aktuelle målepunkter.

Sidste frist for høringssvar er d. 31. maj. 2019

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Kirsten Fog, kifo@stps.dk.