Alle læger får ny information i e-Boks

24-05-2019

På mandag modtager alle læger information i deres e-Boks om den nye epikrise-vejledning, der træder i kraft 1. juli.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender mandag den 27. maj generel information til alle autoriserede læger i e-Boks. Formålet med informationen er at sikre, at indholdet i den nye epikrise-vejledning bliver implementeret. Det sker i anledningen af, at vejledningen får virkning 1. juli. 

Formålet med den nye vejledning er at give patienterne en mere sikker overlevering ved udskrivelse fra sygehus til egen læge eller ved anden afslutning, fx fra klinikker eller ved ambulant behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har arbejdet for, at det bliver tydeligere for modtagere af breve i e-Boks, hvilken type indhold meddelelsen indeholder. Dette har dog ikke vist sig muligt. Der må kun sendes breve til e-Boks med styrelsens officielle navn.

Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet regionerne, Danske Regioner, Lægeforeningen og PLO om, at informationen forventes udsendt mandag den 27. maj, så arbejdsgivere og faglige organisationer har mulighed for at informere deres medarbejdere og medlemmer.

Læs mere om epikriser her.