Pjece skal hjælpe ved ansættelse af sundhedsfaglige

27-06-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver en ny version af pjecen "Ansættelse af sundhedsfagligt personale". Pjecen er tænkt som en hjælp til private og offentlige arbejdsgivere inden for sundhedsområdet.

Borgerne skal kunne have tillid til, at det sundhedsfaglige personale i Danmark leverer sikre og fagligt kvalificerede sundhedsydelser. Det kræver, at både myndigheder og arbejdsgivere, f.eks. de praktiserende læger, sygehusledelsen, kommunen eller regionen, lever op til og kender deres ansvarsområder i forbindelse med ansættelse af sundhedsfagligt personale – f.eks. at det sundhedsfaglige personale har de faglige, kommunikative og sproglige kompetencer, jobbet, de skal bestride, kræver.

"Arbejdsgiverne har ansvaret for at have gode rutiner ved ansættelser, så de får udvalgt og ansat de bedst kvalificerede fagpersoner. De skal også sikre sig, at personalet kender lovgivningen inden for sundhedsområdet. For at hjælpe arbejdsgiverne udgiver vi nu en ny version af pjecen "Ansættelse af sundhedsfagligt personale", der indeholder gode råd og vejledninger om ansættelse af sundhedsfagligt personale," siger Birgitte Drewes, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har som den centrale myndighed på området ansvaret for, at ordningerne for autorisation og anerkendelser af specialer opfylder kravene i love og bekendtgørelser. Herudover har styrelsen ansvar for at føre overordnet tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.

Pjecen blev udgivet første gang i 2013 og er nu revideret og opdateret.

Læs pjecen om ansættelse af sundhedsfagligt personale