Husk det blå kort og en rejseforsikring på sommerferien

18-06-2019

Sommerferien står for døren. Det betyder rejser til udlandet for mange danskere. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man husker det blå EU-sygesikringskort og en rejseforsikring inden turen.

Styrelsen for Patientsikkerhed råder danskerne til at huske deres blå EU-sygesikringskort og en rejseforsikring på sommerferien for at undgå en stor regning, hvis uheldet skulle være ude. Det blå kort dækker nødvendig behandling på offentlige behandlingssteder, mens hjemtransport og behandling på private behandlingssteder ikke er dækket.

"Det blå EU-sygesikringskort er ikke en offentlig rejseforsikring, men en del af de rettigheder, der understøtter borgernes fri bevægelighed i EU. Det kan være længere ophold i forbindelse med job eller studie i udlandet, men også korte ophold som fx en ferie. Fordi det blå kort ikke skal ses som en forsikring, kan man derfor ikke forvente at få dækket alle udgifter i tilfælde af sygdom på en ferie – og vi anbefaler, at danskerne har en rejseforsikring som supplement," siger jurist og sektionsleder Metta Detlefsen Frost hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der kan være langt til offentlige hospitaler og klinikker i nogle lande, ligesom man ikke kan være sikker på at modtage den samme behandling i udlandet, som man ville kunne få herhjemme.

"Som dansker vil man modtage samme behandling som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, man holder ferie i. Det kan betyde, at man selv skal betale hele eller en del af behandlingen. Det er også vores erfaring, at der kan være langt til offentlige behandlingssteder i flere EU-lande, og at klinikker tæt på turisthoteller ofte er private, hvor det blå kort ikke kan bruges. Hvis man vil sikre sig mod at stå med en stor regning selv, bør man derfor også have en rejseforsikring," uddyber Metta Detlefsen Frost.

Borgere med kroniske sygdomme kan have svært ved at finde en rejseforsikring, der dækker behandlinger på ferien. Her kan det blå kort være en hjælp.

"Hvis man lider af en kronisk sygdom og har behov for behandling, når man er på ferie, kan man få behandlingen dækket af det blå kort på de vilkår, der gælder i ferielandet. Det kan for eksempel være dialyse eller kemobehandling, der ikke kan vente til man kommer hjem. Vi anbefaler, at man taler med egen læge om det og husker at booke tid til behandling i god tid," forklarer Metta Detlefsen Frost.

Fakta om det blå kort

  • Når borgere får behandling i et andet EU-land, dækket af det blå EU-sygesikringskort, sendes regningen direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • I 2018 modtog styrelsen knap 24.000 regninger direkte fra et andet EU-land, hvor et dansk EU-sygesikringskort havde dækket sundhedsbehandling.
  • Det blå kort dækker behandling på sygehuse og sundhedspersoner, der er tilknyttet den offentlige sygesikring på de vilkår, der gælder i ferielandet.
  • Nødvendig behandling for kronisk sygdom dækkes af det blå kort. Det er dog vigtigt at bestille tid i ferielandet i god tid inden den planlagte behandling.
  • Det blå kort dækker ikke hjemtransport eller behandling på private sygehuse eller klinikker. For at få det dækket, kan man tegne en rejseforsikring. Dækningen afhænger af policen.
  • Hvis man har glemt sit blå kort og derfor har betalt for behandlingen, kan man søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed, når man kommer hjem.
  • Styrelsen behandler årligt omkring 4.000 ansøgninger om refusion, hvoraf ca. halvdelen har ret til refusion efter reglerne om det blå kort. Se reglerne om udbetaling.
  • Hvis det blå kort ikke dækker udgifter til behandlingen, kan man søge refusion hos sin region efter de danske tilskudsregler.
  • Mange blå kort udløber i år. Kortene kan fornys på borger.dk.