OBS-meddelelse: Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug

02-07-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om, at det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa® skal blive i originalpakningen indtil brug.

Styrelsen for Patientsikkerhed har via indrapporteringen af utilsigtede hændelser og andre henvendelser erfaret, at det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa® bliver taget ud af originalpakningen og lagt i doseringsæsker.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere udsendt en OBS-meddelelse om Pradaxa® og vigtigheden af, at lægemidlet bliver i originalpakningen indtil brug.

Pradaxa® skal blive i originalpakningen indtil brug, uanset om der er tale om Pradaxa® i blisterpakning eller plastbeholder. Kontakt med luftens fugt gør Pradaxa® ustabilt, og patienten risikerer derfor at få forkert dosis.

OBS-meddelelsen henvender sig både til personale i den kommunale sundhedssektor, apotekspersonale, sygehuspersonale og praktiserende læger.

Læs OBS-meddelelsen om Pradaxa®-kapsler