Millioner af overleveringer fra sygehuse bliver mere sikre for patienterne

01-07-2019

Mandag den 1. juli får den nye epikrisevejledning til læger virkning. Den nye vejledning betyder mere overskuelige epikriser og større sikkerhed for patienterne, når de bliver udskrevet fra sygehuset til egen læge.

Fra 1. juli gælder den nye vejledning om epikriser, dvs. den skriftlige overlevering, en sygehuslæge sender til en praktiserende læge, når en patient bliver udskrevet.

Hvert år skrives der cirka 9 millioner epikriser i det danske sundhedsvæsen, og den nye vejledning skal sikre, at overleveringen bliver bedre og mere sikker for patienterne. Blandt andet ved, at kun de nødvendige oplysninger skal indgå i epikrisen.

"Vi ved, at der er risiko for fejl, når patienterne overgår fra et behandlingssted til et andet. Derfor er det vigtigt at se på overgangene, hvis vi vil forbedre patientsikkerheden," siger overlæge og enhedschef Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed. "I arbejdet med den nye vejledning har vi taget udgangspunkt i de problemstillinger, klinikerne har oplevet med epikriser, og efterfølgende set på, hvordan vi kan gøre dem mere overskuelige."

Fra sygehus til praktiserende læge

Med den nye epikrisevejledning skal sygehuslægen markere de epikriser, hvori han eller hun anbefaler, at patienten får opfølgning hos deres egen læge. Derefter skal sygehuslægen udfylde et særligt felt med beskrivelse af, hvilken opfølgning der anbefales.

Den praktiserende læge, der modtager epikrisen, er ansvarlig for at læse og forholde sig til de epikriser, der er markeret til opfølgning. Epikriser, der ikke er markeret til opfølgning, skal lægen først orientere sig i, når der er anledning til det og senest ved første kontakt med patienten efter modtagelse af epikrisen.

Bredt samarbejde

Styrelsen for Patientsikkerhed har samarbejdet med Danske Regioner, PLO, MedCom, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen om at koordinere vejledningsarbejdet med de it-systemer, som sygehuslæger og praktiserende læger anvender, når de sender og modtager epikriser.

"Den nye vejledning og en ændret it-standard giver et langt bedre grundlag for at gøre overgangen mellem sygehus og praktiserende læge mere sikker for patienterne," siger Lena Graversen.

Alle autoriserede læger modtog i juni via e-Boks information om vejledningen.

Læs vejledningen om epikriser på retsinformation.dk

Læs materialer og FAQ om patientsikre epikriser