Målepunkter for digitale sundhedsfaglige og kosmetiske behandlingssteder i høring

03-07-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt to målepunktssæt i høring. De nye målepunkter vedrører sundhedsfagligt tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder og kosmetiske behandlingssteder.

I 2019 går Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder, og udkastet til målepunktsættet er nu sendt i høring. I 2020 går styrelsen også tilsyn med kosmetiske behandlingssteder og de registrerede læger og medhjælpere, og udkastet til målepunktssættet for disse tilsyn er ligeledes sendt i høring.

Sidste frist for høringssvar er den 1. september 2019, og begge målepunktssæt kan ses på høringsportalen:

Målepunkter for tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder i høring

Målepunkter for tilsyn med kosmetiske behandlingssteder i høring

Målepunktssæt, der ligger klar

I maj sendte styrelsen fire nye målepunktssæt i høring, og de ligger klar:

Målepunkter for sundhedsplejen

 

Målepunkter for det parakliniske område

 

Målepunkter for øre-næse-halslæger og tilknyttet anæstesilæger

 

Målepunkter for vagtlægeordningen og akuttelefonen 1813

Udarbejdelse af målepunkter og temaer

Forud for styrelsens tilsynsbesøg bliver der udarbejdet en række temaer ud fra en vurdering af, hvor der opstår særlig og tilbagevendende risiko for patienter og borgere. På baggrund af de overordnede temaer fastsætter styrelsen i samarbejde med en række eksperter og interessenter de endelige målepunkter.

I 2019 er temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn diagnostik og behandling, og på områder, hvor det giver mening, er der fokus på det kirurgiske område og sårbare patienter.

Læs, hvordan styrelsen udarbejder temaer og målepunkter