Landets hjertecentre inviteret til møde om mycobacterium chimaera-smitte

10-07-2019

To patienter er konstateret smittet med bakterien mycobacterium chimaera efter åben hjertekirurgi. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret landets fire hjertecentre til et møde, hvor muligheden for at opspore eventuelt andre smittede patienter skal drøftes.

Styrelsen for Patientsikkerhed har inviteret landets fire hjertecentre til et møde for at drøfte, hvordan man kan identificere patienter, der er i risiko for at være smittet med mycobacterium chimaera. Det sker efter, at der er blevet konstateret to tilfælde af patienter smittet med m. chimaera, efter de har fået åben hjertekirurgi i hhv. 2016 og 2017 på Rigshospitalet.

"Risikoen for smitte med m. chimaera er en kendt komplikation til åbne hjerteoperationer, primært når der indsættes kunstige hjerteklapper og karproteser. Risikoen for at blive smittet er meget lille, og bakterien kan ikke smitte fra menneske til menneske. Det er vigtigt at understrege, at der i almindelighed ikke er grund til bekymring for at blive smittet med m. chimaera på et dansk hospital. Og for hjertepatienter er der en langt større risiko ved ikke at blive opereret," siger Bente Møller, der er overlæge og sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Øst.

I Danmark er der cirka 2.000 patienter om året, der får åben hjertekirurgi.

Sjælden bakterie

Det er første gang, at der i Danmark er konstateret tilfælde af m. chimaera-smitte.

"Infektioner med mycobacterium chimaera viser sig typisk først flere år efter hjerteoperationen, og fordi symptomerne er ukarakteristiske, fanges de ofte ikke ved almindelige undersøgelser. Vi vil på mødet sammen med Statens Serum Institut og de fire hjertecentre drøfte, hvordan vi får identificeret eventuelt andre hjertepatienter, der kan være smittet," siger Bente Møller.

Risikoen for smitte med m. chimaera har været internationalt kendt siden 2011, og der er globalt konstateret omkring 200 smittetilfælde. I 2015 skrev Sundhedsmyndighederne (den daværende Sundhedsstyrelse og de daværende embedeslægeinstituitioner samt Statens Serum Institut) til landets hjertecentre og relevante faglige selskaber og bad dem være særligt opmærksomme på smitte med m. chimaera ved åben hjertekirurgi.

Smittet fra varme-køler-enhed

Det vurderes, at smitten med m. chimaera er sket fra en såkaldt varme-køler-enhed, der bruges under hjerteoperationer til at sikre, at patientens blod har den rigtige temperatur. M. chimaera er en vandbakterie, og varme-køler-enheden fra særligt én producent er formentlig blevet forurenet med den fra fabrikken, hvorefter enheden har kunnet udsende aerosoler (små vanddråber), der har indeholdt m. chimaera-bakterien. Producenten har løbende givet anvisninger på, hvordan hospitalerne bør håndtere varme-kølerne for at undgå smitte. Der er i dag foretaget tiltag, der gør, at risikoen for smitte er minimeret.

Læs mere om m. chimaera-smitte på Statens Serum Institut hjemmeside