Tre målepunktssæt for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn er sendt i høring

02-01-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt tre målepunktssæt for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn for 2019 i høring.

Det drejer sig om målepunktssæt for følgende behandlingssteder:

  • Sygehuse – Det kirurgiske område
  • Fængsler og arresthuse
  • Asylcentre

I løbet af 2019 forventes der yderligere at komme målepunktssæt for bl.a. vagtlægeordninger, det parakliniske område, sundhedsplejen, det kosmetiske behandlingsområde, e-Health m.fl.

Find målepunkterne på høringsportalen.

Her finder du kommissoriet for arbejdet med målepunkterne.