Refleksionspunkter skal øge læring ved tilsyn

23-01-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed introducerer nu refleksionspunkter som et supplement til målepunkterne for det sundhedsfaglige tilsyn.

I forbindelse med de planlagte, organisatoriske tilsyn skal der være fokus på læring. Derfor introducerer Styrelsen for Patientsikkerhed nu refleksionspunkter som et supplement til de eksisterende målepunk-ter. Refleksionspunkterne vedrører de forhold, der har betydning for patientsikkerhed, men som ikke indgår i vurderingen af behandlingsstederne eller i tilsynsrapporterne for det enkelte behandlingssted.

"Der har været rejst en vigtig diskussion om balancen mellem kontrol og læring ved tilsyn, og refleksionspunkterne skal være med til at gøre det lærende aspekt af tilsynet mere tydeligt. Vi ved fra tilbagemeldinger fra både behandlingssteder og fra vores egne tilsynsførende, at tilsynet allerede kan understøtte læring på behandlingsstederne. Med refleksionspunkterne får vi et redskab, der kan sikre en mere ensartet og systematisk læringsindsats i forbindelse med tilsynet," siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Refleksion styrker patientsikkerheden fremadrettet

Refleksionspunkterne skal bruges til at rejse spørgsmål, som kan give anledning til refleksion og dialog om, hvordan man på de enkelte behandlingssteder kan arbejde for at styrke patientsikkerheden.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed er håbet også, at erfaringerne med refleksionspunkter kan bruges til samle ideer til fremtidige indsatser.

"Det er et nyt koncept, vi skal prøve af. Vi håber, at samtalerne om refleksionspunkterne også kan bidrage til vores egen forståelse af, hvordan de forskellige problemstillinger opleves ude blandt ledere og medarbejdere på behandlingsstederne. På den måde kan vi blive klogere på, om der f.eks. er behov for nationale indsatser, eller om vi skal tænke på en ny måde om nogle af de problemstillinger, der bliver løftet frem i refleksionspunkterne," siger Anne-Marie Vangsted.