Ny film sætter fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens

17-01-2019

Med en ny animationsfilm sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på, hvordan læger kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom.

Et af målene i Den Nationale Demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og inden 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med overlæge Anette Lolk lavet en kort animationsfilm, der sætter fokus på, hvad man som læge bør overveje, når man udskriver antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom – f.eks. at de ældre kan få flere bivirkninger. Filmen indeholder også information om seponering.

"Det kræver en fælles indsats, hvis vi skal nå målet i Den Nationale Demenshandlingsplan om at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demenssygdom. Derfor forsøger vi nu på baggrund af et samarbejde med en række faglige selskaber og organisationer at gøre lægerne opmærksomme på de overvejelser, de bør gøre, inden de udskriver antipsykotisk medicin. Samtidig vil vi gerne have lægerne til at seponere antipsykotisk medicin hos ældre med demenssygdom," siger Lena Graversen, overlæge og kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Filmen er lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Annette Lolk, overlæge, tidl. Demensklinikken, OUH på baggrund af et samarbejde om vores indsatser med repræsentanter fra Nationalt Videnscenter for Demens, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Brønderslev Psykiatriske Sygehus og OUH Svendborg Sygehus.