Præciseret information om profylakse

27-02-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt ny information til uddannelsessted vedrørende muligheder for profylaktisk behandling ved mistanke om mæslingesmitte.

Den 22. februar blev en person konstateret smittet med mæslinger på HF VUC Fyn. Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende udsendt information til uddannelsesstedet om forholdsregler og såkaldt profylaktisk behandling ved mistanke om mæslingesmitte.

I dag har styrelsen sendt et nyt brev, der blandt andet præciserer muligheden for forebyggende behandling efter eksponering.

Der er mulighed for at give antistoffer inden for 6 døgn efter eksponering. Inden for de første 3 døgn er der ligeledes mulighed for at vaccinere. Den smittede person har senest opholdt sig på uddannelsesstedet den 19. februar og er den 22. februar påvist smittet. Af det første brev fremgik det, at smitten er konstateret allerede den 19. februar.

"Inden for de første 6 døgn fra man er blevet smittet med mæslinger, er det muligt at give forebyggende behandling i form af immunoglobulin og i de første 3 døgn ligeledes i form af vaccine," siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Da der sædvanligvis går flere dage fra prøvetagning ved mistanke om mæslingesmitte til smitten kan påvises, er det sjældent praktisk muligt at forebygge udvikling af sygdom ved vaccinering efter en patient har været udsat for smitte. Det har det heller ikke været i dette tilfælde, da smitten først blev påvist 3 dage efter, den pågældende sidst har været på skolen. Derfor har vi sendt et brev til HF VUC, der præciserer datoerne for smitte og smittepåvisning samt mulighederne for forebyggende behandling for at undgå uklarhed om, hvad behandlingsmulighederne har været."

Hun opfordrer til, at alle, der har været i kontakt med den smittede og ikke er vaccineret eller har haft mæslinger, ringer til deres læge: "Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme, der findes. Derfor er det vigtigt, at man ringer til læge eller vagtlæge hurtigst muligt, hvis man har mistanke om, at man kan være smittet. Man skal ikke møde uanmeldt op, da man kan risikere at smitte andre patienter i venteværelset," siger hun.

Mæslingevaccine er gratis for alle og kan fås hos egen læge. Find mere information om mæslinger hos Statens Serum Institut og hos Sundhedsstyrelsen.