Omtale af mangelfulde brystundersøgelser skaber bekymring

21-02-2019

Medieomtale af mangelfulde brystundersøgelser i Ringsted har skabt bekymring blandt kvinder, der er blevet screenet for brystkræft. Er man indkaldt til screening, er undersøgelser uden ultralyd dog helt i tråd med retningslinjerne.

Afdelinger, der undersøger for brystkræft, modtager i øjeblikket henvendelser fra kvinder, der er bekymrede for, om de har fået den rigtige undersøgelse i forbindelse med screening for brystkræft.

Bekymringen er opstået i kølvandet på den meget omtalte sag fra Ringsted Sygehus, hvor 2600 kvinder, der blev henvist til klinisk mammografi, ikke fik korrekte undersøgelser for brystkræft. Kvinderne fik mammografi, men ikke ultralydsscanning og undersøgelse med hænderne, sådan som de faglige retningslinjer foreskriver.

Er man indkaldt til screening for brystkræft, er der dog ingen grund til bekymring, hvis man ikke har fået foretaget ultralydsscanning:

"Ringsted-sagen drejer sig om kvinder, der er henvist til såkaldt klinisk mammografi, fordi de har nogle bestemte symptomer, der har givet mistanke om, at de måske kan have brystkræft – ikke om kvinder, der er indkaldt som en del af screenings-programmet for brystkræft," siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun understreger, at undersøgelse uden ultralyd er i overensstemmelse med de faglige retningslinjer, når det drejer sig om det almindelige screeningsprogram for brystkræft:

"Ved screening for brystkræft, som alle kvinder mellem 50 og 69 år bliver indkaldt til automatisk, udfører man kun mammografi. Så er man indkaldt til screening, behøver man ikke bekymre sig, hvis man ikke har fået en ultralydsundersøgelse. Det er helt efter bogen," siger hun.

De mangelfulde brystundersøgelser ved klinisk mammografi foregik på Ringsted Sygehus over en fireårig periode. Styrelsen for Patientsikkerhed er gået ind i sagen og har bedt Region Sjælland sikre, at kvinder, det er relevant for, bliver genindkaldt og undersøgt i overensstemmelse med de faglige standarder.

Fakta

Screeningsmammografi

For alle kvinder mellem 50 og 69 år, der ikke har symptomer på brystkræft. Man får automatisk tilbud om undersøgelse for brystkræft med mammografi hvert andet år. Der udføres mammografi - ikke ultralydsscanning. Hvis man mærker noget nyt eller anderledes i brystet er det ikke nok med screeningsmammografi, og man skal kontakte sin læge.

Klinisk mammografi

Man bliver henvist af lægen, fordi man har symptomer, der kan skyldes brystkræft. Der udføres mammografi, ultralyd og undersøgelse med hænderne. Hvis der er behov for det, tager man også en vævsprøve fra brystet.