Ny rapport deler erfaringer på tværs i sundhedsvæsenet

13-08-2019

Værdifuld viden fra de danske kommuner og regioners lærings- og forbedringsprojekter er blevet samlet i den årlige patientsikkerhedsrapport. I 2018-rapporten er der særligt fokus på risikosituationslægemidler, patientovergange og UTH’er.

Erfaringer fra innovative indsatser og projekter i kommuner og regioner landet over er blevet samlet i den årlige patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientsikkerhedsrapporten er et læringsredskab for sundhedsvæsenet, som giver overblik over lærings- og forbedringspotentialer, så nyttig viden og erfaringer kan komme ud og gøre gavn, der hvor patienterne er.

I Hedensted Kommune har man fx indsat tydelige farvemarkeringer under risikomedicin i det kommunale delegeringskatalog for sundhedsfaglige ydelser. Et andet eksempel fra patientsikkerhedsrapporten er Herning Kommune, Sundhed og Ældre, hvor man har udviklet og implementeret nye hjælpeskemaer til administration af opioidplastre.

Patientsikkerhedsrapporten er opbygget, så den er overskuelig at navigere i, og så alle indsatser har en kontaktperson, der kan kontaktes for viden om den pågældende indsats.

Fokus på risikosituationslægemidler, overgange og UTH'er

I årets patientsikkerhedsrapport er kommuner og regioner blevet bedt om at give uddybende beskrivelser af deres aktiviteter i forhold til to af de dokumenteret største patientsikkerhedsmæssige risikoområder i det danske sundhedsvæsen: risikosituationslægemidler og patientovergange. Kommuner og regioner er derudover blevet bedt om beskrivelser af, hvordan de arbejder med UTH’er.

"Vi vil gerne bidrage til, at man i sundhedsvæsenet inspirerer hinanden til at gøre tingene smartere, bedre og mere patientsikkert, hvor man kan. Det er vigtigt, at de gode løsninger udbredes, og erfaringer deles på tværs af geografi og fagområde. Vi kan kun opfordre til, at sundhedspersoner, der arbejder med lærings- og forbedringsindsatser, kontakter hinanden og deler viden," siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om projekterne i Patientsikkerhedsrapporten 2018