Positiv tilbagemelding på det sundhedsfaglige tilsyn

03-04-2019

Blandt sundhedspersonalet på landets sygehuse, bosteder og andre behandlingssteder er der stor tilfredshed med de tilsynsbesøg, de har haft fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse.

En ny spørgeskemaundersøgelse om det sundhedsfaglige tilsyn viser stor tilfredshed med tilsynet. 87 % af sundhedspersonalet, der har haft tilsynsbesøg, svarer at de i høj eller meget høj grad var tilfredse med tilsynsbesøgene. Blandt andet opleves dialogen som respektfuld, lyttende og med fokus på det lærende element i tilsynet.

"Det er vigtigt for os, at vores tilsyn opleves som en god dialog, der kan være med til at sikre bedre procedurer og håndtering af relevante problemstillinger. Alt sammen med en målsætning om at styrke patientsikkerheden," forklarer direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Målepunkterne er relevante – og når bredt ud

72 % oplevede i høj eller meget høj grad, at de opstillede målepunkter var relevante for deres behandlingssted, mens 47 % i høj eller meget høj grad havde forberedt sig på tilsynet, så de kunne leve op til målepunkterne.

Derudover viser spørgeskemaundersøgelsen, at målepunkterne når bredere ud, da 79 % af sundhedspersonalet på de behandlingssteder, der ikke har haft tilsyn, kendte til målepunkterne. 76 % af dem, der ikke har modtaget tilsyn, har i høj eller meget høj grad iværksat eller planlægger at iværksætte initiativer, der forbedrer patientsikkerheden på baggrund af målepunkterne.

"Vi når ikke ud til samtlige af landets behandlingssteder med vores tilsyn, så det er enormt positivt at se, at personalet på de behandlingssteder, der ikke har haft os på besøg, kender målepunkterne og arbejder aktivt med dem. Så man kan faktisk sige, at det bliver en form for selvevaluering og sådan når læringen hele vejen rundt," uddyber Anne-Marie Vangsted. 

Hvad kan vi gøre bedre?

Undersøgelsen giver også en række læringspunkter til fremtidige tilsyn. Der nævnes blandt andet, at tilsynsbesøgene opleves tidskrævende, hvilket eventuelt kunne afhjælpes med dagsordener for besøget. Desuden påpeger flere, at styrelsen gerne må have mere fokus på de elementer og procedurer, der fungerer godt på behandlingsstederne, frem for primært at være fokuseret på fejl og mangler. Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder nu videre med de mange forslag og ideer, så tilsynsbesøgene kan blive endnu bedre.

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen om det sundhedsfaglige tilsyn er foretaget i perioden 1. juni 2018 – 31. januar 2019. 438 respondenter, der har haft tilsynsbesøg, har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet til de, der ikke har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, er besvaret af 817. Data varierer fra behandlingssted til behandlingssted. Derfor er tallene baseret på den samlede rapport for alle behandlingssteder.

Se et kort overblik over resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs hele rapporten bag tallene.