Øget kontrol af drikkevand

24-04-2019

Fremover skal landets kommuner teste drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Påvises stoffet, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en konkret vurdering af, om vandet kan drikkes.

Miljøstyrelsen har bedt landets kommuner om at drikkevand fra vandværker hurtigst muligt testes for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothalonil.

Ved fund at chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand fra vandværker skal kommunerne kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en sundhedsfaglig vurdering af, om vandet må anvendes til drikkevand. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager en konkret vurdering og giver kommunen en udtalelse i hver enkelt sag. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forsigtighedsprincip

De sundhedsfaglige aspekter omkring chlorothalonil-amidsulfonsyre er dårligt belyst. Af den grund vil Styrelsen fraråde, at vand, der indeholder stoffet, drikkes.

"Vi ved ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan ikke på nuværende tidspunkt udelukke, at stoffet kan give skader på cellernes DNA, hvis man indtager det via drikkevandet. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra forsigtighedsprincippet, at man ikke drikker vand, der indeholder chlorothalonil-amidsulfonsyre," siger Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Yderligere informationer

Det er kommuner og vandforsyninger, der oplyser borgere om kvaliteten af det drikkevand, de forsynes med. Styrelsen for Patientsikkerhed står for den sundhedsfaglige vurdering af vandkvaliteten og rådgiver kommunerne, hvis der er specifikke hensyn, der skal tages i forbindelse med brug af det vand, der ledes ud til forbrugerne.

Fakta om chlorothalonil-amidsulfonsyre

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et svampemiddel, der har været godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000. Chlorothalonil blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Stoffet har desuden været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling.