Skema for initialmodtageren er optimeret, og rapportør skal igen angive involveret lokation i lokationsopslaget

14-03-2022

Fra tirsdag den 15. marts 2022 foretages der ændringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Ændringerne er prioriteret af DPSD-driftsgruppen. Rapportøren skal igen fremsøge den involverede lokation i lokationsopslaget, hvis der er mere end en lokation involveret (ligesom før 11. januar 2022), og derudover er skemaet for initialmodtageren optimeret. Fremover vil de administrative oplysninger stå først i skemaet.

Den 11. januar blev rapporterings- og sagsbehandlerskemaet opdateret. Det betød flere ændringer, blandt andet at rapportøren skulle angive involveret lokation i fritekst i stedet for at anvende lokationsopslaget. Målet var at gøre det lettere for rapportøren at rapportere en utilsigtet hændelse ved i stedet at lade sagsbehandleren fremsøge den eventuelle involverede lokation i lokationsopslaget på baggrund af rapportørens beskrivelse. Denne ændring er nu evalueret af DPSD-driftsgruppen, og konklusionen er, at ændringen ikke er optimal. Det har vist sig at være både udfordrende og tidskrævende for sagsbehandlerne at angive de relevante involverede behandlingssteder på baggrund af rapportørernes oplysninger. Derfor skal rapportøren igen selv fremsøge en eventuel involveret lokation i lokationsopslaget.

Den anden ændring vedrører initialmodtagerens skema, som er optimeret. I det nye skema vil initialmodtageren se de administrative oplysninger (patientoplysninger, hændelsessted og rapportøroplysninger) først. Målet er at understøtte initialmodtagerens arbejdsgang bedst muligt.

Ved seneste driftsgruppemøde drøftede Styrelsen for Patientsikkerhed og DPSD-driftsgruppen desuden muligheden for, at initialmodtageren kan tilføje flere oplysninger til en rapportering, fx DPSD-klassifikation og emneord, inden rapporteringen tildeles en sagsbehandler. Det kræver dog en større ændring i systemet, og derfor er ønsket i første omgang taget videre til arbejdsgruppen for udviklingen af den nye Dansk Patientsikkerhedsdatabase.