Kommuner: Fremsøgning af sager tilknyttet en lukket SOR-enhed

23-03-2022

Det er i øjeblikket ikke muligt for enkelte kommuner at fremsøge sager i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), som er tilknyttet en lukket SOR-enhed. Fejlen kan have betydning for de pågældende kommunernes arbejde med bl.a. datatræk til håndtering af aktindsigtsanmodninger.

Det er i øjeblikket ikke muligt at tilgå utilsigtede hændelser i DPSD, som er rapporteret til et behandlingssted (en enhed), som efter den 11. januar 2022, er blevet lukket i SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister).

De utilsigtede hændelser, som er tilknyttet lukkede SOR-enheder, er ikke blevet slettet i DPSD, men det er ikke muligt for kommunerne at fremsøge sagerne i øjeblikket. Hvis der er en sagsbehandler tilknyttet sagen, kan sagsbehandleren dog stadig tilgå sagen.

Om fejlen

Adgangen til utilsigtede hændelser rapporteret til SOR-enheder, som efterfølgende er blevet lukket i SOR, er ophørt. Dette vil have en betydning for fx datatræk, indtil fejlen er udbedret. De kommuner, som er påvirket af fejlen, skal derfor være særligt opmærksomme ved rapportudtræk fra DPSD til fx besvarelse af aktindsigtsanmodninger. For kommunerne gælder det udelukkende om utilsigtede hændelser, som er rapporteret efter 11. januar 2022, som kan være påvirket af fejlen. Styrelsen er i dialog med leverandøren om udbedring af fejlen.

Sådan ser du, hvilke SOR-enheder din region har lukket siden 11. januar 2022:

Har I behov for at blive klogere på, hvilke SOR-enheder, der er lukket i din kommune, og dermed hvilke SOR-enheder, der ikke længere kan trækkes data på, er det muligt at fremsøge i SOR-browseren. Dette kan fx være relevant i forbindelse med håndtering af aktindsigtsanmodninger, indtil fejlen er udbedret.

Gå til hjemmesiden: sorbrowser.sundhedsdatastyrelsen.dk

Søgningen filtreres i venstre sidemenu på følgende måde:

  • "Enhedsstatus" vælges til ”Kun lukkede enheder”
  • "Institutionsejer" vælges til den pågældende region
  • "Enhed er ændret efter" ændres til f.eks. 1/1-2021

Denne søgning vil vise samtlige SOR-enheder i din kommune, som er blevet lukket i perioden 11/1-2022 til d.d. Ønsker man at gå længere tilbage i tid, ændres værdien blot i ”Enhed er ændret efter”.

Det er muligt at eksportere søgeresultater til en excel-fil for bedre overblik:

Det er muligt at eksportere søgeresultater til en excel-fil for bedre overblik:

Spørgsmål til ovenstående bedes sendt til viden@stps.dk.