Endelig implementering af forbedringerne i sagsbehandlerskemaet fra 1. juli 2022

27-06-2022

Fra 1. juli 2022 træder sidste forbedring i sagsbehandlerskemaet i kraft. Fremover kan sagsbehandlere kun anvende de nye analysefelter "Hvordan kunne det ske?" og "Læring og tiltag" til beskrivelse af analyse og læringstiltag i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Analysefelterne blev introduceret i sagsbehandlerskemaet 11. januar 2022 som en forbedring og erstatning af det nuværende felt "Analyseresultat", der nu udfases endeligt.

11. januar 2022 blev flere større forbedringer implementeret i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Nu implementeres sidste del af forbedringerne. Sagsbehandlere har i en periode siden 11. januar 2022 kunnet anvende både feltet "Analyseresultat" og de to nye forbedrede analysefelter "Hvordan kunne det ske?" og "Læring og tiltag" til beskrivelse af analyse og læringstiltag for at lette overgangen. Fra 1. juli 2022 kan sagsbehandlere kun benytte de to nye, forbedrede analysefelter "Hvordan kunne det ske?" og "Læring og tiltag," da feltet "Analyseresultat" udfases endeligt som en del af forbedringerne i sagsbehandlerskemaet.

Feltet "Analyseresultat" vil stadig fremgå i en midlertidig periode. Det er af hensyn til, at sagsbehandlere, som anvender denne metode for igangværende sager, kan fortsætte med det, indtil sagen er færdigbehandlet. Der vil derfor ikke være nogen ændring for sager, som er oprettet før den 1. juli 2022. Sagsbehandlere vil stadig kunne se og skrive i de samme felter, som de plejer. Der vil heller ikke være nogen ændring i relation til datatræk. Alle oplysninger, som er tilføjet via "Analyseresultat", er bevaret i Dansk Patientsikkerhedsdatabase og vil fortsat fremgå på sagen, som de plejer, og kunne fremsøges via datatræk.

For sager, som er rapporteret efter den 1. juli 2022, vil det ikke være muligt at tilføje information under "Analyseresultat". Hvis man klikker på "Analyseresultat" vil man blive henvist til de to nye analysefelter i formularen.

Styrelsen for Patientsikkerhed forventer at kunne fjerne feltet "Analyseresultat" helt fra 1. december 2022.

Sagsbehandlerskema

Figur 1: Menupunktet "Analyseresultat", som sagsbehandlere også kan anvende i dag, ses i højre side.

sagsbehandlerskema

Figur 2: De to nye, forbedrede analysefelter "Hvordan kunne det ske?" og "Læring og tiltag", som sagsbehandlere fremover udelukkende skal anvende, fremgår centralt i sagsbehandlerskemaet.

Baggrund for ændringen

Den 11. januar 2022 blev der implementeret en række tiltag, der skulle forbedre Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Rapportøren skulle udfylde færre felter i rapporteringsskemaet, og rækkefølgen af felterne blev gjort mere intuitiv. Samtidig blev klassificeringen af hændelserne flyttet fra den, der rapporterede hændelsen, til den medarbejder, der skulle sagsbehandle hændelsen, i kommunen eller regionen. Du kan læse mere om ændringerne fra 11. januar 2022 her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til viden@stps.dk