Pjece om kriterierne for afvisning af utilsigtede hændelser

28-09-2020

Sagsbehandlere i regioner, kommuner og på privathospitaler analyserer og vurderer mange utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Det er vigtigt, at utilsigtede hændelser ikke afvises på et forkert grundlag. Man kan som sagsbehandler godt komme i tvivl om, hvornår der er grundlag for at afvise en hændelse. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med regioner og kommuner præciseret, hvornår en rapporteret hændelse kan afvises.

Læs mere om, hvornår en sagsbehandler kan afvise en utilsigtet hændelse og download en pjece om emner