Nyt COVID-19-felt i DPSD

07-04-2020

Der er indført et nyt felt i skemaet til rapportering af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). I feltet skal rapportøren registrere, om hændelsen var relateret til COVID-19.

For at gøre det nemmere for sagsbehandlere at monitorere og følge op på COVID-19-relaterede utilsigtede hændelser, er der indført et nyt COVID-19-felt i skemaet til rapportering af utilsigtede hændelser.

"Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet i denne ekstraordinære situation løbende kan følge op på, hvis der går noget galt, og hvordan det kan løses. Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med at understøtte så godt som muligt. Vi har drøftet situationen med Fagligt Forum for Patientsikkerhed, og vi er blevet enige om at indføre dette COVID-19-felt, som vil gøre det nemmere for sagsbehandlere og risikomanagere at få et overblik over de hændelser, som relaterer sig til COVID-19," siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Feltet er indført i de to rapporteringsskemaer for sundhedspersoner (herunder rapporteringsskemaet tilknyttet pilotprojektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet") og vises tilsvarende i sagsbehandlermodulet.

Det er obligatorisk for rapportøren at registrere, om hændelsen er relateret til COVID-19. Sagsbehandleren kan ændre registreringen, hvis der skulle være behov for det.

Rapporteringsskemaet for patienter og pårørende er ikke ændret.