Ny hovedgruppe om telemedicin i DPSD-klassifikationen

31-08-2020

Fra d. 1. september 2020 er det muligt at vælge en ny hovedgruppe i DPSD-klassifikationen. Den nye hovedgruppe hedder Telemedicin, fx apps, hjemmesider og måleudstyr.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/driftsnyheder/ny-hovedgruppe-om-telemedicin-i-dpsd-klassifikationen/~/media/6CA5DD4F27FC44CCB9524F5F3427AF6D

Det har længe været et ønske i Styrelsen for Patientsikkerhed, at telemedicin blev en tydelig del af DPSD-klassifikationen– enten som en selvstændig hovedgruppe eller som en proces under en eksisterende hovedgruppe. Styrelsen har valgt at oprette en ny selvstændig hovedgruppe. Modellen for den nye hovedgruppe baserer sig på læsning af relevante utilsigtede hændelser, gennemgang af forskellige typer telemedicin og input fra DPSD Driftsgruppen i forhold til, hvordan telemedicin mest hensigtsmæssigt og brugervenligt tydeliggøres i DPSD.

Se model for telemedicin som hovedgruppe

Se oversigt over DPSD-klassifikationen

Øvrige ændringer i DPSD 

Feltet "Bemærkninger til Styrelsen for Patientsikkerhed" er blevet omdøbt til "Forslag til STPS med henblik på nationale tiltag". Samtidig er hjælpeteksten blevet revideret. Dette er for at sikre en mere stringent brug af feltet. Ændringen af feltnavnet vil slå igennem i alle eksisterende rapporter. 

Feltbeskrivelse